Dossier AGOVV

Alle politieke partijen bijeen tijdens de politieke markt Apeldoorn van 10 juli 2014 besloten dat het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 - het AGOVV sportcomplex -niet besluitrijp is.

Op donderdag 10 juli is de vaststelling van het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2, de sportterreinen van AGOVV, aan de orde tijdens de PMA (Politieke Markt Apeldoorn).
De aanvang is om 19.00 uur in het stadhuis op de Markt.
Zoals bekend zijn er zeer veel bezwaren van bewoners die rond de sportterreinen wonen.

Hierna de tekst van de brief aan de gemeenteraadsleden van Apeldoorn inzake de door buurtbewoners en wijkraden ongewenste situatie van illegale bouwwerken op terrein van voetbalvereniging AGOVV

Op 4 maart 2014 organiseerde de heer Hoving, als woordvoerder van de Asselsestraat groep mede namens de wijkraad Brink en Orden een protestbijeenkomst tegen het besluit van de gemeente Apeldoorn om de illegaal aanwezige tribunes op het AGOVV terrein te legaliseren.