Bestemmingsplannen

Veiligheid

Burgerparticipatie en de Vitaliteitsagenda

21 april 2021
De gemeente wil de betrokkenheid van de burger met het gemeentelijke doen en laten vergroten en de afstand tussen overheid en burger verkleinen. In een poging dit te bereiken is daarvoor in 2019 het plan Burgerparticipatie opgezet. Dat plan, waarin de de stadsdeelaanpak en de vitaliteitsagenda belangrijke dragers zijn, werd door de gemeenteraad in het algemeen positief ontvangen. Ofschoon de wethouder als onderdeel van het programma burgerparticipatie ook de betrokkenheid van de Wijkraden wilde beperken (lees “uitschakelen”) door onder meer de Verordening op Dorps- en Wijkraden in te trekken, heeft de gemeenteraad daar een stokje voor gestoken. Via de vitaliteitsagenda wil de gemeente de betrokkenheid van inwoners binnen een stadsdeel vergroten. Het doel van de vitaliteitsagenda is het vitaal houden of maken van het gebied. Daarin staat wat het gebied nodig vindt en welke plannen, ambities en uitdagingen er vanuit de gemeente en andere partijen liggen. Daarmee worden initiatieven uit het gebied gekoppeld aan de plannen van de gemeente en externe partners. Dat gebeurt op alle gebieden: sociaal, fysiek, woningen, bevolking, gezondheid. De agenda heeft een tijdshorizon van drie tot tien jaar. De vitaliteitsagenda is van en voor het gebied. De wijkvereniging stelt zich nu dan ook op het standpunt dat er het programma Burgerparticipatie een goed initiatief is maar constateert dat hier ook een duidelijke rol voor de wijkraden is weggelegd om dit initiatief van de grond te krijgen. Onder de link vindt u de gemeentelijke publicatie “Vitaliteitsagenda Berg en Bos” ter lering en informatie.

Dossiers

2 maart 2014
Binnen de wijkvereniging Berg en Bos wordt (mee)gewerkt aan diverse projecten in het belang van de bewoners van wijk Berg en Bos. Geluidsoverlast – er wordt meegewerkt om een nieuwe gemeente nota geluid en evenementen te ontwikkelen, met als doel voorkomen geluidsoverlast door evenementen in onze woonwijk. Bestemmingsplannen In en rond het woongebied is sprake van verschillende bestemmingen. Deze worden o.a. beheerd door meerdere bestemmingsplannen (BP). Bestemmingsplannen dienen regelmatig te worden bijgewerkt vanwege de voortdurend veranderende situatie. Dit gebeurt op initiatief van de gemeente of van de gebruikers / eigenaren van benoemde gebieden. Verder zijn er diverse beheersplannen.
  • BP Stadsdeel Noordwest o.a. het bewoonde gebied van de wijk – vastgesteld per april 2009.
  • BP Veluwe, het gebied ten westen en noordwesten van de wijk – vastgesteld per augustus 2012
  • BP Paleis Het Loo en Paleispark, ten noorden van de wijk, daarvoor is de procedure in november 2012 gestart
  • BP West, dit vigerende bestemmingsplan is in de afgelopen jaren opgedeeld in:
  • BP Laan van Spitsbergen 2, het sportpark van AGOVV en omgeving, daarvoor is de procedure op verzoek van AGOVV in 2008 gestart.
  • BP Park Berg en Bos en omgeving – vastgesteld 19 september 2013
  • BP Koningin Julianatoren, twee bedrijfsterreinen eigendom van KJT, daarvoor is door de gemeente de procedure in november 2012 gestart.
Via de viewer van de overheid zijn de bestemmingsplannen via internet in te zien. Beheersplannen Bestemming Natura 2000 – het natuur gebied ten westen van de wijk Bestemming Waterwingebied – in het noordwesten van de wijk Plan Waltersbergje op de Ponstein locatie – voormalige stortplaats Amersfoortseweg De wijkvereniging Berg en Bos vertegenwoordigd alle wijkbewoners en heeft een adviserende taak.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn