Dossier AGOVV

Veiligheid

Wil AGOVV binnen 4 jaar toch een eigen stadion!

16 april 2011
Het is bekend dat AGOVV afgelopen donderdag een besloten overleg heeft gehad met de gemeente. Er zijn ook berichten dat alle bezwaren tegen de AGOVV-plannen in het nieuwe concept-bestemmingsplan, het voor de gemeente schijnbaar erg moeilijk maken, om daar niet aan tegemoet te komen. Er zijn geruchten dat AGOVV een groot deel van haar wensen zou willen laten vervallen en alleen nog een fatsoenlijke oplossing wil voor haar business-lounge. Misschien dat daarom nu toch samen met de gemeente weer naar een echte oplossing buiten Berg en Bos wordt gezocht? Het is helaas zo dat AGOVV wel veel naar buiten treedt, maar echter nauwelijks communiceert met de vertegenwoordigers van de bewoners (wijkraden) rond haar sportcomplex. We moeten het dus helaas met geruchten en krantenberichten (zie tekst hieronder van De Stentor) doen.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn