Dossier Julianatoren

Veiligheid

Nieuwe attracties van Julianatoren

23 april 2018

april 2017

Zoals eerder gemeld heeft de Julianatoren een aanvraag ingediend bij de gemeente om een achtbaan te realiseren op het pretpark. De gemeente heeft deze aanvraag intussen goedgekeurd en details gepubliceerd. Het bleek te gaan om een kleinschalige achtbaan voor kinderen die binnen het bestaande pretpark zal woorden gerealiseerd. Zie bijgaande afbeelding : Nieuwe achtbaan Julianatoren.

De Julianatoren heeft ook een aanvraag ingediend voor een nieuwe attractie die de speeltoren bij de ingang van het pretpark gaat vervangen die ook is goedgekeurd door de gemeente. Ook dit toestel is een kleinschalige attractie waar de buurtbewoners waarschijnlijk weinig overlast van zullen ondervinden. Link naar afbeelding van attractie : Nieuwe attractie Julianatoren

Onze zorgen over deze ontwikkelingen lijken daarmee weggenomen; de wijkvereniging is daarom niet van zins bezwaar aan te tekenen tegen deze plannen.

 

Achtbaan bij de Julianatoren ?

30 januari 2018

Januari 2018

Na een jaar relatieve rust op het front van de Koningin Juliana Toren, zijn de eerste voornemens voor dit jaar inmiddels bekend geworden. Op 12 januari 2018 is er door de Julianatoren een aanvraag voor een vergunning ingediend bij de gemeente om een achtbaan te realiseren op het terrein van het pretpark aan de Amersfoortseweg. Details worden niet bekend gemaakt totdat de gemeente een besluit heeft genomen over deze aanvraag.

Daar achtbanen gemiddeld nogal lawaaiig zijn door mechaniek en gillende sensatiezoekers, baart deze aanvraag ons enige zorgen voor de rust die bij onze wijk en bosomgeving hoort. Wij hopen niet dat een dergelijke achtbaan de opmaat gaat vormen voor een opschaling van de Julianatoren naar een groter en ouder publiek zoals bijvoorbeeld Walibi en Efteling.  

De wijkvereniging zal deze ontwikkeling daarom kritisch en nauwgezet volgen.

 

De das in de knel

30 juni 2015

Op 18 juni 2015 waren wij aanwezig op het vragenuurtje van de raadsvergadering waar vragen werden gesteld over de dassenburchten rond de Julianatoren.
Die vragen werden gesteld door de PVDD (Partij voor de Dieren) onder de titel “De das in de knel”. Een kopie van die vragen vindt u via de volgende link : Actualiteitsvragen_PvdD_De_das_in_de_knel.pdf

Ofschoon de kwestie speelde op het “terrein” van wethouder Olaf Prinsen was wethouder Nathan Stukker door de raad aangewezen om deze vragen te beantwoorden. Hij schaakte echter zorgvuldig en met mooie woorden om het probleem heen omdat hij wilde geen inhoudelijk commentaar wilde geven op de kwestie. Als reden werd aangevoerd dat de kwestie nog onderwerp is van een lopende bezwarenprocedure rond de vergunning voor de circustent….

 

Ontwikkelingen rond Julianatoren

3 juni 2015
Begin 2014 heeft de gemeente de wijkvereniging ingelicht over het concept Bestemmingsplan (BP) voor de Koningin Juliana Toren (KJT). Basis voor dat BP was dat het een conserverend bestemmingsplan was waarin de bestaande situatie van KJT vastgelegd werd.  Uitgangspunt bij alle plannen was de stelling dat KJT niet voornemens was uit te breiden noch haar concept als pretpark voor de kleintjes los te laten. Op die basis hadden wij weinig bezwaren tegen dit plan. In het najaar bleek dat KJT van plan was het picknickbos deels te bestraten en in te richten met speeltoestellen. Daarnaast werden extra shows gehouden in een circustent op het naastgelegen perceel, en daar dit perceel niet onder het huidige BP viel was dit niet eerder genoemd. In september ging KJT ook nog eens bomen rooien in het bos tussen het pretpark en de Wildernislaan. Toen duidelijk werd hier alle regels overtreden werden, was het excuus dat zij slechts een onbedoeld foutje hadden gemaakt en dat er niets aan de hand was. Wij concludeerden echter dat dit alles meer op een goed gecoördineerde actie leek om het pretpark uit te breiden: dat was niet de afspraak…..

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn