Dossier Stadspark Berg en Bos

Veiligheid

Boomkroonjuwelen in park Berg en Bos

12 januari 2023
Met de heropeningen van Paleis het Loo als aanleiding werkt Apeldoorn met veel partijen sinds 2022 aan het project Koninklijke Veluwe. Om zo de stad voor bewoners, maar ook voor bezoekers nog meer op de kaart te zetten als de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. In dit project werkt “Apeldoorn Partners” (citymarketing) samen met Accres en de gemeente Apeldoorn aan een tijdelijk kunstproject in de natuur. Twee Apeldoornse kunstenaars zijn gevraagd om vier kunstwerken te maken die geïnspireerd zijn op de Koninklijke thematiek en die worden geplaatst in vier bomen in Stadspark Berg en Bos. Voor een periode van twee jaar zijn de zogenaamde boomkroonjuwelen (kunstwerken) te bewonderen voor de bezoekers aan het park. Daarnaast wordt een audiotour van ca. 60 minuten door het stadspark gemaakt waarin verhalen over de kunstwerken verteld worden met natuurlijk de historische verhalen over het stadspark zelf. Op dit moment wordt gewerkt aan alle praktische zaken als vergunning en plaatsing en werken de kunstenaars aan de kunstwerken. Doel is de boomkroonjuwelen en de audiotour in april dit jaar te openen, rondom de grootse heropening van Paleis het Loo. Daar zullen wij als wijkvereniging natuurlijk ook de nodige aandacht aan besteden: wordt vervolgd..

Werkzaamheden rond nieuwe fotokiosk in park Berg en Bos

14 oktober 2022
Bij de ingang van park Berg en Bos wordt een nieuwe fotokiosk gerealiseerd. De gemeente informeerde ons over de geplande start van het “woonrijpmaken” rond de nieuwbouw: •    Op maandag 29 juni start aannemer Van der Haar met het woonrijpmaken. •    In deze week zijn er eerst voorbereidende werkzaamheden (lijngoot plaatsen, op hoogte brengen puinbaan en verdichten en stellen bekisting voor betonverharding). •    Op 7 en 8 juli zijn dagen gepland om de betonverharding te storten. •    De verwachting is dat na 2 weken het werk gereed is. •    Hierna zal i.o.m. bekeken worden wanneer beplantingen worden geplant. •    Uiteraard kunnen onvoorziene omstandigheden zoals de weersgesteldheid (regen) de planning wijzigen. Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan A.Nefkens van de gemeente Apeldoorn per telefoon 055 – 580 2381 of per e-mail a.nefkens@apeldoorn.n tekst Otto Verkerke

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn