Duurzaam

Januari 2017

Op 18 januari 2017 om 16:00 heeft wethouder Mark Sandmann van de gemeente Apeldoorn het nieuwe energieloket ‘Energiek Wonen’ geopend.
Dit loket is gehuisvest in de Kavels en Panden winkel aan Marktplein 33 te Apeldoorn: U bent daar van harte welkom !


Wat is Energiek Wonen?

Voor vragen over energie besparen kunnen woningeigenaren gratis terecht bij Energiek Wonen van de gemeente Apeldoorn. Voor het zelf opwekken van energie, voor energiebesparende maatregelen in huis en voor informatie over subsidies en leningen. De adviseurs zijn op de hoogte van de mogelijkheden en leggen die helder uit. Samen met de woningeigenaar maken zij een energieplan voor de woning. Voor meer informatie: kijk op Energiek wonen

De adviseurs van Energiek Wonen werken intensief samen met de energiecoaches. Onze vrijwillige energiecoaches vinden het leuk om woningeigenaren te helpen met vragen over energiebesparing in hun huis. Zij gaan met mensen thuis in gesprek over hun woning en energieverbruik. Zij kunnen foto’s van de woning maken met een warmtecamera (mocht u dat zelf al niet gedaan hebben tijdens ons project Infrarood). Ze geven informatie over de besparingsmogelijkheden en helpen de woningeigenaar om eigen keuzes scherp te krijgen.

Tekst: Otto Verkerke

Presentatie resultaten infrarood actie op jaarvergadering
Op 16 april, na afronding van de jaarvergadering van de wijkvereniging Berg en Bos, was er ruimschoots aandacht voor het duurzaamheidsproject, dat de wijkvereniging voor haar wijkbewoners had geinitieerd.

In totaal hebben 93 woningeigenaren hun woning laten fotograferen met behulp van infrarood fotografie. Ruim 80 bewoners hebben ook gevolg gegeven aan de oproep om hun woning energie gegevens beschikbaar te stellen om daarmee (anoniem) bij te dragen aan een overzichtsbeeld hoe het is gesteld met de energiehuishouding van de woningen in de wijk.

Het werden echte praktijkproeven, waar we veel van hebben geleerd.

In samenwerking met enkele vrijwilligers hebben twee leveranciers proefsessiesuitgevoerd bij duurzaam-1drie woningen in de wijk. De eerste sessie begon 's morgens zeer vroeg om half zeven aan de Valkenberglaan en eindigde tegen half acht aan de Soerenseweg.
Daarna in de avond dezelfde route nog een keer vanaf negen uur tot half elf.

Introductie
Iedere huiseigenaar in onze wijk zal een reden hebben gehad om energie besparende maatregelen te nemen voor zijn of haar huis. Die redenen zijn zoal stijgende kosten van de energierekening, meer comfort in huis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, zorg voor de natuur etc.
De oplossingen zijn dan andere energieleverancier, zuinige Cv ketel, 's avonds gordijnen eerder dicht, tochtwering en misschien wordt gedacht aan groene energie, windmolens of zonnepanelen.