Verkeer

februari 2019

Door Otto Verkerke

KWS Infra voert in opdracht van de gemeente Apeldoorn, werkzaamheden uit in de wijk Berg en Bos. Deze werkzaamheden zijn een voortzetting van de werkzaamheden die KWS Infra in het najaar van 2017 en 2018 in de wijk heeft verricht.

Wanneer en waar
De werkzaamheden starten op maandag 18 maart 2019 en zijn verdeeld in 2 fases.
18-22 maart Exelsalaan en Cederlaan
25-29 maart Seringenlaan en Montanalaan.

Inloop informatieavond
Op donderdag 7 maart tussen 18:30 en 20:30 organiseert KWS inloop-informatieavond in het Fletcher Hotel Apeldoorn aan de Soerenseweg 73. Daar kunt u geïnformeerd worden over de werkzaamheden en planning en vragen stellen.

Voor verdere details zie  Informatie KWS  wat door KWS onder aanwonenden wordt verspreid.

 

augustus 2018

KWS Infra gaat, in opdracht van de gemeente Apeldoorn, ook het tweede jaar werkzaamheden uitvoeren in de wijk Berg en Bos.Deze werkzaamheden zijn een voortzetting van de werkzaamheden die KWS Infra in het najaar van 2017 in uw wijk heeft verricht.

Door omstandigheden bereikte ons deze informatie pas na de inloopavond op 29 augustus zodat wij dit niet tijdig konden bekendmaken.

Wanneer

De werkzaamheden starten op maandag 10 september en zijn verdeeld in 2 hoofdfases. Binnen elke hoofdfase zijn subfases opgenomen waarin kruisingen worden afgesloten. Ter verduidelijking is een schema bijgevoegd: Fasering tekening asfalt 2018 .

Het werk is naar verwachting eind november gereed.

Maart 2018

De werkzaamheden aan het kruispunt beginnen op 26 maart a.s.: zie bijgaande informatiebrief van gemeente : Bewonersbrief

Op 6 februari 2018 heeft de gemeente op een 2e inloopavond in StayOK een herzien ontwerp met verkeerslichten gepresenteerd. Op het eerste ontwerp kwamen dermate veel reacties en commentaren dat gemeente besloot het ontwerp te heroverwegen. (Zie ook eerdere artikelen onder tab "Verkeer")

Het nieuwe ontwerp voorziet in een permanente verkeersregelinstallatie, met voorsorteer- en opstel-stroken voor afslaand verkeer.  Het nieuwe ontwerp kunt bekijken via de volgende link:  Aanpassingen kruising Asselsestraat - L. v. Spitsbergen

De aanpassingen beginnen op 26 maart 2018 en zullen naar verwachting voor Hemelvaartsdag zijn afgerond.

Tekst Otto Verkerke

October 2017

De rotonde “AGOVV” gaat in november drie weken dicht voor werkzaamheden. De rotonde maakt onderdeel uit van de Ring Apeldoorn West en verbindt de Jachtlaan, JC Wilslaan, Laan van Spitsbergen en Kennedylaan. In opdracht van de gemeente vervangt aannemer KWS het asfalt.

Start maandag 6 november
Aannemer KWS start met de werkzaamheden aan de rotonde op maandag 6 november aanstaande. In de eerste week (6 t/m 12 november) is nog in twee richtingen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Laan van Spitsbergen en de Jachtlaan. Voor fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld.

De volgende drie weken - van 13 november t/m 1 december-  wordt de rotonde volledig afgesloten. Alleen verkeer vanaf de Laan van Spitsbergen richting de JF Kennedylaan is dan nog mogelijk, via de Polhoutlaan. Doorgaand verkeer wordt via de hoofdwegen omgeleid.