Vrachtverkeer

oktober 2014
Er is een bericht. Ondanks toezegging voor overleg in september, schijnt er al een beslissing te zijn genomen. In 2015 wordt de Amersfoortseweg gerenoveerd. Er komt nieuw asfalt en men denkt erover om de weg optisch te verkleinen (bult in de middenberm). Of dit helpt is de vraag, drempels zijn vast effectiever, maar of daar geld voor is? Op een inloopavond zijn de bewoners over de plannen geïnformeerd, maar konden ze ook alsnog hun wensen kenbaar maken. daar werd volop gebruik van gemaakt.

Nadat de wethouder in eerste instantie aangaf dat de gemeente weinig mogelijkheden heeft om vrachtverkeer te weren, is toch besloten door te gaan met vinden van een oplossing om de overlast te beperken.

Het is december 2012, twee wijkbewoners hebben namens de wijk in een e-mail aan de gemeente nogmaals aandacht gevraagd voor overlast van vrachtverkeer. De gemeente antwoordt bij monde van de wijkwethouder Olaf Prinsen.

Gemeente apeldoorn heeft voor het industrieterrein Stadhoudersmoelen een ontsluitingsweg gemaakt richting A50. Desondanks misbruikt het vrachtverkeer nog steeds de route via de Amersfoortseweg, Zwolseweg etc. Ook wordt de jachtlaan onnodig gebruikt. De wijken proberen gezamernlijk deze overlast terug te dringen.