Skip to main content

Drie is te veel..

De wijkvereniging spant zich al jaren in om de (verkeers)hinder rond de publiekstrekkers in en bij onze wijk, Apenheul, Paleis ’t Loo en Koningin Juliana Toren (KJT), binnen de perken te houden. De focus lag daarbij op Apenheul en Paleis ´t Loo. KJT leek wat betreft verkeers- en parkeerhinder redelijk zijn eigen boontjes te doppen. Het parkeerterrein bij de rotonde J.C. Wilslaan – Amersfoortseweg is fors onder handen genomen en de pendelbussen lijken hun werk goed te doen.
De geluidshinder is tot nog toe voor een meerderheid in de wijk geen reden om een ander zijn uitje te misgunnen, valt te lezen in de afscheidscolumn van Henk Otto in het maartnummer van het wijkblad. Weinig reden tot zorg dus?

Dat zou misschien zo zijn, als KJT binnen de bestaande contouren zou blijven. Tegenover de wijkvereniging is in het verleden vanuit de gemeente verklaard dat aan KJT geen uitbreidingsmogelijkheden geboden zouden worden die ten koste gaan van het aangrenzende bosgebied. In 2012 heeft een groepje wijkbewoners zich ingespannen om dat in het bestemmingsplan te laten verankeren. Ook is toen naar de gemeente toe de vrees uitgesproken dat in combinatie met het “Gat van Zevenhuizen “  (de “Ponsteinlocatie”) ontwikkelingen denkbaar  zijn met grote impact op het Juniperbos (het bosgebied rond KJT) en dientengevolge voor onze wijk. Die vrees werd weggewuifd, omdat het bestemmingsplan daarvoor geen ruimte zou bieden.

Een ondernemer moet kunnen ondernemen en mag daartoe de beschikbare mogelijkheden benutten. Daar hebben we begrip voor, we respecteren wat er al was. Maar het wordt een ander verhaal als grenzen worden overschreden met uitsluitend oog voor eigen zakelijk belang.

Helaas is de afgelopen jaren gebleken dat KJT met kleine stapjes, maar onstuitbaar, grenzen oprekt en ook overschrijdt, zonder oog voor belangen van natuur en omwonenden. Zo is inmiddels voor de derde maal (met vergunning)  “tijdelijk” een circustent geplaatst buiten het terrein van KJT. Tegen de vergunning die voor 2015 is verleend hebben wij bezwaar gemaakt, omdat je een tent die jaarlijks 9 maanden staat toch eigenlijk niet meer “tijdelijk” kunt noemen – en dan zou aan andere criteria moeten worden getoetst. De directie stelt dat de activiteiten in de tent geen extra bezoekers aantrekken, maar de uitgebreide reclamecampagnes voor de themashows doen anders vermoeden. Het afgelopen jaar waren er merkbaar meer pieken in de verkeersstroom op de Amersfoortseweg, regelmatig kon vanaf de A1 slechts stapvoets worden gereden en stonden de bermen tot aan de Pijnboomlaan vol geparkeerd met auto’s.

Grenzen zijn overschreden door zonder vergunning veranderingen aan te brengen: het parkeerterrein langs de Amersfoortseweg is vergroot, en in het pretpark zelf is het picknickbos voor een groot deel bestraat. In het najaar van 2014 zijn vrijwel alle bomen in het beboste deel van het park (het “recreatiebos”) gekapt, óók zonder vergunning en is er intussen een skelterbaan aangelegd. Kap in je eigen tuin maar eens stiekem één boom! Tegen de illegale kap wordt wel opgetreden, maar de bomen zijn weg.

Onlangs hebben we in de krant kunnen lezen dat KJT de ambitie heeft zich te meten met de Efteling en Walibi. Een muis die brult? Helaas, plannen om het park fors uit te breiden lijken zeer reëel. KJT heeft dit voorjaar het naastgelegen terrein (waar vroeger Rentray gevestigd was), en een strookje bos dat daar weer aan grenst (naast het “Gat van Zevenhuizen”) gekocht. Daarmee zou het huidige park grofweg in oppervlakte kunnen verdubbelen. Een investering die terugverdiend zal moeten worden door flink wat extra bezoekers aan te trekken. Er is niet veel verbeelding voor nodig om in te zien dat de hinder die nieuwe attracties en extra bezoekers zullen veroorzaken een omvangrijke uitstraling zal hebben: naar het oosten, onze wijk in, maar ook naar het zuiden en westen, over de J.C.Wilslaan heen, en niet te vergeten naar het noorden, het Kroondomein in. En als het huidige bosgebied eenmaal verstoord is, wat staat dan nog in de weg aan verdere aantasting? Een mega-achtbaan, een vierbaans Amersfoortseweg, ga maar eens in Kaatsheuvel bij de Efteling kijken!

Kan dit allemaal zomaar? Formeel kan er op dit moment nog niets. Maar wie weet wat je voor elkaar krijgt als je brutaalweg je gang gaat. Inmiddels is zonder vereiste vergunning het nieuw aangekochte bezit van een hoge omheining voorzien. En wordt een schrikdraad aangebracht, om het wild alvast te verjagen! De vergunning is alsnog aangevraagd, de schade is er al.
Tijd dus om paal en perk te stellen! Misschien is drie publiekstrekkers van formaat te veel? Wordt vervolgd. Ik nodig u graag uit een bijdrage in deze discussie te leveren.

Door Bas de Bruin namens een groep bezorgde wijkbewoners