Dumpen van tuinafval is verboden.

Half augustus is door opsporingsambtenaren van team THOR geconstateerd dat er ruime hoeveelheden tuinafval waren gedumpt aan de Felualaan ter hoogte van het Boschbad.
Bij gesprekken met bewoners ter plaatse bleek dat dit al enige tijd gedaan werd en men was in de veronderstelling dat dit toegestaan was.
Het storten van afval, ook tuinafval, is echter nadrukkelijk niet toegestaan.

 

De reden hiervoor is dat het storten van (groen)afval ongewenste gevolgen voor het milieu heeft, want: 
– Afval hoort niet in de natuur.
– Afval veroorzaakt een onveilig gevoel bij mensen die in de natuur willen recreëren.
– Afval, (met name tuinafval) leidt tot verrijking van de groeiplaats, waardoor er brandnetels en bramen gaan groeien.
– Tuinafval kan leiden tot exotische en ongewenste plantensoorten in natuurterreinen (bijvoorbeeld Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, gele dovenetel, maagdenpalm).
– Afval levert risico’s op voor dieren; ze kunnen het eten en ziek worden of dood gaan door bijvoorbeeld verstikking, dit kunnen ook huisdieren zijn; zo kan het storten van taxusafval leiden tot de dood van bijvoorbeeld paarden.
– Afval trekt weer extra afval aan.
– De kosten voor het verwijderen van afval zijn voor rekening van de eigenaar van het perceel waarop illegaal wordt gestort. Deze kosten kunnen hoog oplopen.
Kortom: geen (tuin)afval dumpen in het bos. U riskeert ook een boete van € 370,00.

Maar wat dan wel te doen met uw tuinafval? 
U kunt snoei- en grof tuinafval wegbrengen naar Circulus of het laten ophalen. Daarnaast
organiseert Circulus seizoensacties in het voor- en najaar, waarbij ze het snoeiafval gratis bij u ophalen. De najaarsactie vindt plaats van maandag 13 oktober tot en met vrijdag 24 oktober 2014. U kunt zich hiervoor aanmelden tot vrijdag 10 oktober 2014.
 Voorwaarden voor het ophalen:
– Takken mogen niet dikker zijn dan 15cm en niet langer dan 1,5 meter.
– Geen wortels en (boom-)stronken.
– Takken bundelen. Bundels moeten hanteerbaar zijn en niet zwaarder dan 25 kg.
– Ander afval zoals dozen, zakken en grof vuil wordt niet meegenomen.
– Wilt u hiervan gebruik maken? Meld u dan aan via het digitaal loket: http://www.circulus.nl/apeldoorn/digitaal%20loket/

Daarnaast kunt ook zelf uw snoeiafval gratis wegbrengen naar de milieustraat Aruba 16 in Apeldoorn. Dit is dit mogelijk van 1 april tot en met 30 november 2014, iedere vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur. Neem uw grofvuilpas mee. Gratis betekent dat u wel de grofvuilpas moet tonen, maar dat er geen kilo’s van het saldo van de pas wordt afgeschreven.
Wilt u meer weten over verantwoord omgaan met afval? Neem dan eens een kijkje op de site van Circulus: http://www.circulus.nl/apeldoorn. Daar staat veel informatie over verantwoord en slim omgaan met afval.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn