Skip to main content

Dumpen van tuinafval is verboden.

Het storten van afval in de bossen en langs de lanen rond onze wijk is strikt verboden..

DAT VERBOD GELDT OOK VOOR TUIN EN GROENAFVAL !!

De reden hiervoor is dat het storten van (groen)afval ongewenste gevolgen voor het milieu heeft, want:
– Afval hoort niet in de natuur.
– Afval veroorzaakt een onveilig gevoel bij mensen die in de natuur willen recreëren.
– Afval, (met name tuinafval) leidt tot verrijking van de groeiplaats, waardoor er brandnetels en bramen gaan groeien.
– Tuinafval kan leiden tot exotische en ongewenste plantensoorten in natuurterreinen (bijvoorbeeld Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, gele dovenetel, maagdenpalm).
– Afval levert risico’s op voor dieren; ze kunnen het eten en ziek worden of dood gaan door bijvoorbeeld verstikking, dit kunnen ook huisdieren zijn; zo kan het storten van taxusafval leiden tot de dood van bijvoorbeeld paarden.
– Afval trekt weer extra afval aan.
– De kosten voor het verwijderen van afval zijn voor rekening van de eigenaar van het perceel waarop illegaal wordt gestort. Deze kosten kunnen hoog oplopen.
Kortom: geen (tuin)afval dumpen in het bos. U riskeert ook een boete van € 370,00.

Maar wat dan wel te doen met uw tuinafval?
U kunt snoei- en grof tuinafval wegbrengen naar Circulus of het laten ophalen.  Daarnaast organiseert Circulus seizoensacties in het voor- en najaar, waarbij ze het snoeiafval gratis bij u ophalen.

Wilt u meer weten over verantwoord omgaan met afval? Neem dan eens een kijkje op de site van Circulus.