Skip to main content

Duurzame wijk

De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik komen van oorsprong uit de bosbouw. Het ging er om de natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen niet principieel werden aangetast. Concreet: aan bossen mocht niet méér hout worden onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen. Het respecteren van deze ‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.

Duurzaamheid gaat dus over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

Duurzame wijkbewoner

  • doet aan afvalscheiding > dat is goed geregeld via Circulus
  • gebruikt groene energie > geen fossiele brandstoffen
  • rijdt milieubewust = zuiniger met de auto > pak vaker de fiets
  • consumeert duurzaam > producten met milieukeurmerk
  • bespaart energie > begint bij voorkomen van verspilling > wijkactie

De wijkactie heeft veel bewoners aan het denken gezet, met gevolg dat meer dan 90 bewoners hun woningen hebben laten onderzoeken. Intussen is de bemoeienis van de wijkvereniging gestopt en is de verantwoordelijkheid voor verdere acties nu volledig bij de huiseigenaren.
Zij kunnen, indien zij dat willen, gebruik maken van de diensten van CFP dat wordt bijgestaan door vrijwilligers uit de wijk. Bij CFP kan contact tel. (055) 355 51 99 worden opgenomen met Bert van Renselaar die dit project begeleidt.