Skip to main content

Betonnen parkeerkolos in Berg en Bos?

De onder aanvoering van wethouder Willems voorgestelde oplossing om 2 velden van AGOVV te confisqueren als permanente overloopparkeerplaats voor de Apenheul heeft schipbreuk geleden.

B&W blijken plotseling als enige reeële optie te hebben gekozen voor een dubbeldeks parkeergebouw op het parkeerterrein langs de R.Nepvuelaan. Het voorstel  ” Raadsbrief parkeren Berg en Bos ” is op 29 november 2022 ingediend door B&W en werd na stemming aangenomen door de gemeenteraad.

De wijkvereniging is het niet eens met deze route. Bovendien is deze optie al gedoemd is te mislukken vanwege het gebrek aan stikstofruimte. Met verder de recente uitspraak in de Porthos zaak zal het vrijwel onmogelijk blijken stikstofruimte te vinden voor een dergelijk groot bouwproject op een lokatie die bovendien vrijwel in een Natura 2000 gebied ligt.

De wijkvereniging blijft streven naar een oplossing waarbij bezoekers aan de Apenheul parkeren in transferia buiten de stad zoals bijvoorbeeld bij de Cantharel..

Wat gebeurde er allemaal:

Twee velden op het terrein van AGOVV zijn sinds 2017 tot en met de zomer van 2021 op de piekdagen gebruikt als ‘overloopparkeerplaats’. De gemeente huurde deze velden van AGOVV. Het college en de gemeenteraad besloten begin 2020 om deze parkeeroplossing, die door destijds wethouder Johan Kruithof beloofd was tijdelijk te zijn, definitief te willen maken. Het schenden van die belofte heeft geleid tot groot onderling wantrouwen.  Deze actie leidde ook tot het prominente spandoek van AGOVV op de hekken van het terrein met de tekst:

HANDEN AF VAN ONZE VELDEN!

Voor het realiseren van de permanente oplossing bij AGOVV was een bestemmingsplanwijziging nodig. Het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan lag van 31 maart tot en met 11 mei 2022  ter inzage. De reacties (zienswijzen) die de gemeente heeft gekregen op het ontwerpbestemmingsplan gaven aanleiding tot onder meer een natuuronderzoek. Het gaat om een onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden die beschermd worden door de Wet natuurbescherming.

Het aanvullend natuuronderzoek gaat over de gevolgen van het bestemmingsplan voor de beschermde diersoort het vliegend hert. Uit het natuuronderzoek blijkt dat een toename van verkeer op deze specifieke plek een toenemende sterfte van het vliegend hert tot gevolg heeft. Het natuuronderzoek heeft uitgewezen dat deze aanrijroute en de directe omgeving door plaatselijk specifiek gunstige omstandigheden een uiterst geschikte leefomgeving is voor het vliegend hert. Het was daarom niet mogelijk een geschikte aanrijroute naar het overloopparkeerterrein op de AGOVV-velden te realiseren zonder ontheffing. Effectieve beschermende maatregelen ontbreken of bieden geen oplossing, zoals alternatieve aanrijroutes. Om die reden schatte het onderzoeksbureau in dat er geen zicht is op het verkrijgen van een ontheffing. Het college heeft daarom de gemeenteraad voorgesteld die procedure te stoppen. (wordt  eerste kwartaal 2023 ter besluitvorming aangeboden).

Het college van B&W is vanaf juni 2022 weer alternatieve parkeeroplossingen gaan onderzoeken, om zo min mogelijk vertraging op te lopen op het moment dat de bestemmingsplanprocedure niet zou kunnen worden afgerond. Deze alternatieven zijn besproken met de gemeenteraad, maar bijvoorbeeld niet met de wijkvereniging. In afwachting van de gekozen oplossing staat de gemeente weer tijdelijk (!!…) overloop-parkeren op de J.C. Wilslaan toe.

De huurovereenkomst die de gemeente had met AGOVV had een looptijd van vijf jaar en was al per 1 november 2021 beëindigd. De huurovereenkomst verplichtte de gemeente om de velden weer op te leveren en ze ook terug te brengen in hun oorspronkelijke staat. Er is daarna gezocht naar een oplossing voor het overloop parkeren voor het seizoen 2022 en mogelijk ook het seizoen erna.

Het college stelt te hebben gezocht naar een locatie die: per direct beschikbaar was, waar vrijwel geen procedures voor nodig zijn, die voldoende parkeergelegenheid biedt, goed bereikbaar is en waar parkeren ook is toegestaan volgens de geldende milieu en natuur wet- en regelgeving. Van de tien locaties die zijn onderzocht bleek alleen de J.C. Wilslaan volgens de gemeente te voldoen aan al deze voorwaarden. De motie “Parkeren op niveau” die de VVD op 11 november heeft ingediend heeft hier ongetwijfeld een rol in gespeeld.

Met deze motivatie heeft het college besloten om de J.C. Wilslaan in 2022 en mogelijk ook in 2023 te gebruiken als overloop parkeerlocatie op piekdagen. De weg wordt dan vanaf de ingang van het parkeerterrein tot de Soerenseweg afgesloten voor overig verkeer om de veiligheid te kunnen garanderen. Verkeersregelaars worden ingezet voor het begeleiding bij het parkeren.

De wijkvereniging blijft net als in het verleden grote bezwaren hebben tegen het parkeren op de J.C.Wilslaan en is in gesprek met de gemeente over alternatieve oplossingen naast maatregelen, toezicht en handhaving die horen bij de verordoneerde tijdelijke oplossingen.