Skip to main content

Enquête kleur bekennen: politieke keuzes voor onze wijk..

maart 2018

Het bestuur van de wijkvereniging Bergen Bos wil graag weten welke positie de politieke partijen in Apeldoorn innemen over een aantal onderwerpen die de bewoners van de wijk na aan het hart liggen. Daarvoor hebben wij een korte enquête opgesteld met het verzoek aan de fracties om hun standpunten over de gevraagde onderwerpen kenbaar te maken.

De resultaten zijn samengevat in de volgende tabel:   Uitslag enquête Kleur Bekennen

In de enquête zijn de volgende vragen gesteld:

 1. Steunt uw partij een verkeer- en parkeeroplossing voor Apeldoorn Noordwest in de vorm van een transferium (dus opvang buiten de bebouwde kom)?

2. Vindt uw partij dat de Julianatoren mag uitbreiden op de huidige locatie?

3. Mag Apenheul van uw partij uitbreiden op de huidige locatie in Stadspark Berg en Bos?

4. Is uw partij voorstander van het afschaffen van de voorinspraak van de wijkraden?

5. Is uw partij voorstander van grootschalige evenementen op de Bosweide in Stadspark Berg en Bos?

6. De Gemeente Apeldoorn moet de regels uit Natura 2000 naleven en de teugels niet laten vieren, voor geen enkel evenement of exploitant.

7. De opening van Lelystad Airport moetwachten tot na de herindeling van het luchtruim om zo Apeldoorn te beschermen tegen vliegtuiglawaai en emissies die de luchtkwaliteit verminderen.

 Groen Links verwijst naar haar programma en maakt geen keuzes. De PvdA heeft geen antwoorden gegeven. Groen in de tabel betekent ja/eens, roodbetekent nee/oneens. Blauw betekent geen ja of nee (twijfel) en grijs betekent geen keuze gemaakt. Detail antwoorden en toelichtingen van de ondervraagde partijen vindt u via de volgende links: VVD  ;  Lokaal Apeldoorn  ;  Christen Unie  ; CDA  ;  D66  ; PSA  ;  SGP  ;  Partij vd Dieren  ;  50plus ; Groen Links 

Aan u de keuze!