Skip to main content

Enquête plan verkeersveiligheid

De gemeente Apeldoorn werkt op dit moment aan een Verkeersveiligheidsplan. Daarin wordt beschreven we hoe de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeterd kan worden. Het plan helpt ook om te bepalen welke wegen of kruispunten het belangrijkst zijn om aan te pakken en veiliger te maken.

Wilt u ook uw mening geven over de verkeersveiligheid in Apeldoorn? Dit kan via de   online enquête  tot en met 3 december 2021:   alvast bedankt voor het meedoen!

Zie ook verdere  Toelichting Verkeersveiligheidsplan  op de website van de gemeente. Het verkeersbeleid van de gemeente Apeldoorn staat beschreven in de  Verkeersvisie 2016-2030 .