Skip to main content

Enquete “Wat vindt U belangrijk?”

Februari 2017

Het bestuur van de wijkvereniging Berg en Bos wil ook dit jaar weer flink voor u aan de slag. En dan natuurlijk het liefst met zaken die u als bewoner écht aan het hart gaan. Door het beschermen en versterken van wat u koestert in de wijk. En door het bestrijden van mogelijke problemen, zoals gevaarlijke verkeerssituaties, onveiligheid en overlast.

Welke zaken zijn voor u belangrijk? Wat moet blijven, wat kan anders of beter? Dat willen wij als bestuur graag weten. Daarom nodigen wij u van harte uit om uw mening te geven door middel van een enquête, en dat het liefst online via de volgende link waarmee de enquête opent in een nieuw venster:

Enquête Wijkvereniging Berg en Bos

Graag ontvangen wij uiterlijk 20 februari a.s. uw reactie. Het is de bedoeling dat u per huishouden één enquête invult.

De enquête op papier

U kunt natuurlijk ook de enquête op papier invullen. De ingevulde enquête kunt u in de brievenbus stoppen bij de volgende adressen:

  • Berkenlaan 1
  • 2de Beukenlaan 24
  • Groene Kijkerweg 1
  • Seringenlaan 18
  • Sparrenlaan 13
  • Valkenberglaan 54
  • J.C. Wilslaan 11
  • In de Parkflat Arendsburght, administratie, kantoor 3, Soerenseweg 123

Per post versturen kan ook.
Stop dan het ingevulde boekje in een voldoende gefrankeerde envelop en stuur deze naar: Wijkvereniging Berg&Bos, Postbus 2905, 7301EH APELDOORN.

Uitkomsten van de enquête

De uitkomsten van de enquête komen in een rapportage te staan. U kunt erover lezen in ons volgende wijkblad. Als uw e-mailadres bekend is bij de wijkvereniging dan ontvangt u de rapportage ook per mail. Jaarvergadering op donderdag 20 april a.s. Op basis van de uitkomsten van de enquête bepalen wij als bestuur de speerpunten voor 2017. Wij nodigen u van harte uit om deze speerpunten met ons te bespreken tijdens onze jaarvergadering op donderdag 20 april a.s. om 20.00 uur in het Fletcher Hotel Apeldoorn, hoek Soerenseweg – Jachtlaan.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Arjan Speelman

Voorzitter Wijkvereniging Berg en Bos