Skip to main content

Wijziging aansluiting Valkenberglaan

Valkenberglaan 12

 

De gemeente heeft de asfalteringswerkzaamheden in de wijk rond Valkenberglaan en Bosweg vrijwel afgerond. Tijdens de uitvoering bleek de entree van de Valkenberglaan vanaf de Soerenseweg echter niet volgens het afgesproken detail uitgevoerd te worden. De beoogde wijziging was bedoeld om de snelheid van het afslaande verkeer terug te brengen. In een proefritje van onze voorzitter bleek de afslag met gemak met (meer dan-) 50 km/uur genomen te kunnen worden. Dat was duidelijk niet de bedoeling..

 Daarmee was dit aanleiding om opnieuw in overleg te treden met de projectleider en stadsdeelmanager. 

 

 

Valkenberglaan 14

 

Na brainstormen en actieve opvolging door onze stadsdeelmanager zijn wij een alternatieve oplossing overeengekomen. Hiervoor moest onder andere een vluchtheuveltje in de entree van de Valkenberglaan worden gemaakt waarin een richtingsbord geplaatst kon worden. Na akkoord heeft de projectleider de wijziging in gang gezet en inmiddels gerealiseerd. Bijgaande foto’s geven een aardig beeld van de wijzigingen en de nieuwe situatie.

 

Wij zijn de gemeente  (met name de stadsdeelmanager) erkentelijk voor de positieve en voortvarende wijze waarop deze wijziging is opgepakt en uitgevoerd.