Skip to main content

Fietsoversteek Jachtlaan bij Het Bergje

Een jaar geleden informeerden we u voor het laatst over de plannen voor aanpassing van de fietsoversteek over de Jachtlaan ter hoogte van het Bergje. In dat voorstel kregen fietsers vrij baan,  was het Bergje niet langer toegankelijk voor auto’s vanaf de Jachtlaan en was de doorgang voor bussen en vrachtwagens  geheel verboden. In het voorstel was volgens de gemeente zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden. Eind januari 2020 is dat ontwerp (een zogenaamd verkeersbesluit) gepubliceerd in de Staatscourant. Hierop kon bezwaar gemaakt worden.

Soms is sprake van tegengestelde belangen. Dan lukt het niet altijd om een plan te maken waar iedereen het mee eens is. Ook rondom dit plan is sprake van meerdere omwonenden die bezwaren hadden op het gepresenteerde ontwerp.

Op 21 juli 2020 was de hoorzitting voor de onafhankelijke bezwarencommissie. De commissie bracht op 2 oktober 2020 advies uit aan het college van Burgemeester & Wethouders en adviseerde het college de bezwaren gegrond te verklaren.

De bezwarencommissie wees in de onderbouwing op het ontbreken van een uitgebreid verkeersonderzoek, het ingrijpende karakter van de maatregel en dat met de maatregel niet alle oversteek mogelijkheden voor fietsers langs dit deel van de Jachtlaan aangepakt worden. Fietsers steken immers ook op andere plekken in de buurt van de school de Jachtlaan over. Aanpassing van de fietsoversteek ter hoogte van het Bergje zorgt daarmee inderdaad niet voor een veiligere oversteek voor álle scholieren die de Jachtlaan oversteken, omdat op meer plekken overgestoken wordt. Het verbeteren van het hele stuk voor de school langs vraagt om een integrale aanpak van de Jachtlaan van de kruising met de Soerenseweg tot de rotonde bij de J.C. Wilslaan. Tegen de tijd dat dit deel van de Jachtlaan toe is aan asfaltonderhoud, zal er opnieuw kritisch gekeken worden naar een mogelijk andere inrichting van de weg om de oversteekmogelijkheden voor fietsers veiliger te maken.

Dat gaat nog wel minstens enkele jaren duren, want asfaltonderhoud aan dit deel van de Jachtlaan staat voorlopig nog niet ingepland. Het college heeft daarom besloten het project stil te leggen. Ook de school is hierover geïnformeerd en begrijpt de keuze.