Skip to main content

Flitsen van de jaarvergadering 2014

Vooruitlopend op het formele verslag van de jaarvergadering 2014 van de wijkvereniging Berg en Bos, volgen hier een paar foto’s van de personen die in het zonnetje werden gezet.

01-01apr14

(klik op de foto’s voor een vergrote weergave)

 

 

02-01apr14

De oud-voorzitter Cees Kielstra, overhandigt de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Arjan Speelman.

 

Het afscheidscadeau voor de vertrekkende secretaris Peter Essink en voorzitter Cees Kielstra.

 

03-01apr14

 

 

 

 

 

De warme douche voor de vertrekkende stadsdeelmanager José Cvetanovic.