Skip to main content

Geen hek rond sportveld Lyceum

Het sportveld naast de tennisbanen van Daisy ligt er inmiddels groen en glanzend bij. Het terrein is eigendom van de gemeente en al jarenlang in gebruik bij het Christelijk Lyceum als sportveld. Met het verwijderen van het oude hekwerk is het veld voor iedereen vrij toegankelijk geworden. Daar misbruik en vernieling van het veld blijkt mee te vallen wordt er vooralsnog geen nieuw hek rond het veld gelaatst.

Gemeente en Lyceum willen echter wel een aantal gebruiksafspraken maken met gebruikers. Voor de school is het van belang dat van 1 maart tot 31 oktober het veld gebruikt kan worden als sportveld.  Voor overige gebruikers geldt dat iedereen verzocht wordt geen afval achter te laten. Ook is het beslist niet de bedoeling is dat het een hondenuitlaatplaats wordt waar bezoekers en leerlingen uitglijden over hondenpoep.

De gemeente heeft haar wensen rond gebruik van het sportveld via bijgaand schrijven aan buurtbewoners kenbaar gemaakt: Bewonersbrief sportveld Felualaan