Geluids Overlast

Overlast is voor de wijkbewoners altijd een punt van aandacht geweest, en geluidsoverlast scoort daar hoog. Logisch omdat het in onze bosomgeving van nature erg stil is en geluid daarom extra opvalt en daarom als extra storend wordt ervaren. Bovendien werken veel bewoners door de week hard en wensen in het weekend van hun rust, en dat bij voorkeur in hun tuin, te genieten.

Daarom graag Uw aandacht voor de volgende punten:

  • geluidsoverlast door tuinmachines: de afspraak is dat die gedurende het weekend op zaterdag alleen tussen 10.00 en 16.00 uur en op zondag niet worden gebruikt.
  • spelende kinderen: de afspraak is dat er ook rekening wordt gehouden met de omliggende tuinen, waar buren misschien van hun rust of een boek willen genieten.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn