Glas dump Callunalaan

De gemeente heeft op ons verzoek de glascontainer tegenover de ingang van de kleuters van de Berg en Bosschool verwijderd.

Glasdump1 1 Wij vinden de veiligheid van de kleuters belangrijker dan het “gemak” van een glascontainer op die locatie in de wijk.
Zoals op bijgaande foto te zien is blijken er toch een aantal inwoners te zijn die blijkbaar vinden dat ze hun lege flessen drank daar mogen dumpen.
Wijkbewoners komen met hun auto naar de Callunalaan en dumpen daar zonder blikken of blozen complete dozen met lege flessen en glaswerk naast de containers…
Echter (ter voorkoming van misverstanden) dat mag niet; u kunt daarvoor bekeurd worden.

Glasdump2 1

 

 

 

Met eenzelfde moeite kunnen die lege flessen (per auto..) meegenomen worden naar de glascontainers bij vrijwel elke supermarkt in de omgeving van Berg en Bos.
Die glascontainers staan b.v. bij het nieuwe winkelcentrum in Orden, bij de C-1000 aan de Asselsestraat, bij de Spar aan de Koning Lodewijklaan.
Maar ook iets verder weg bij de supermarkten aan het Mercatorplein, Anklaar in Zevenhuizen, maar b.v. ook bij Deka aan de Vlijtseweg waar vele wijkbewoners hun boodschappen toch al blijken te doen.

Dus als u boodschappen gaat doen bij een van de supermarkten, neem uw lege flessen en glaswerk mee en dump dat daar in de glascontainers.

De kleuters zullen u dankbaar zijn.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn