Skip to main content

Glasvezelnetwerk in Berg en Bos?

Januari 2017

Eind 2015 waren ruim 2 miljoen huishoudens in Nederland aangesloten op en glasvezelnet. Daarvan heeft naar schatting 30 à 40% een abonnement bij een provider en maakt dus gebruik van het glasnetwerk. De verschillen per gemeente zijn erg groot. Het bedrijf Stratix toont op Internet een glaskaart waar het aantal aansluitingen per gemeente te zien is. (www.stratix.nl/glaskaart) Zo zien we dat Deventer voor 92% is aangesloten, Apeldoorn voor 2% en Zutphen 0%. De firma Reggefiber is de grote speler op de glasvezelmarkt. Het bedrijf heeft ongeveer 80% van het glasvezelnet in Nederland aangelegd en beheert het netwerk ook. Sinds 2014 is Reggefiber een onderdeel van KPN, maar levert zelf geen diensten.(zoals TV, telefoon en Internet). De burger, de abonnee, betaalt aansluitkosten en gebruik via zijn provider. Het glasvezelnet van Reggefiber, dus van de KPN, is een open netwerk, hetgeen betekent dat iedere provider zijn diensten via de glasvezel van Reggefiber kan en mag aanbieden. Op dit moment is KPN de grootste aanbieder van abonnementen via glasvezel.

Willen we glasvezel in de gemeente of in de wijk dan is Reggefiber het aanspreekpunt. De aanbieders/providers bepalen zelf welke diensten ze in gemeente of wijk aanbieden. Vrijwel alle informatie is te vinden op de website van Reggefiber en dat is www.eindelijkglasvezel.nl.

Zo zal Ziggo (het voormalige UPC) niet gauw gebruik maken van glasvezel. Ze gaan het zeker niet aanleggen; de kabel is voorlopig snel genoeg stelt Ziggo. Belangrijk is dat het kabelnet van Ziggo geen open netwerk is. Bij het aanleggen van netwerken, dus ook een glasvezelnet, moet er gegraven worden waarbij de straat open moet. Dat is een dure aangelegenheid. Er zijn gemeentes die zelf initiatieven nemen en dan samen met Reggefiber glasvezel gaan aanleggen. De gemeente Apeldoorn neemt geen initiatieven. De gemeente faciliteert en verleent de vergunningen. Dat betekent dat voor nieuwbouw en indien de straat voor andere doelen moet worden opengebroken er contact is tussen gemeente en Reggefiber of ook glasvezel kan worden aangelegd. Uiteindelijk is het doel van Reggefiber om alle 5 miljoen huishoudens in Nederland van glasvezel te voorzien. Of dit gepland is en wanneer dat gaat gebeuren is volgens de PR telefoon van Reggefiber onbekend. Op de website kun je zien, na invulling van postcode en huisnummer, of je adres al dan niet aangesloten is op glasvezel. Zoals de boodschap laat zien staat mijn adres, en dat geldt voor de hele wijk, nog niet op de planning. De boodschap suggereert dat interesse voor de nieuwsbrief het proces versnelt. Uit mijn contacten met Reggefiber en de gemeente verwacht ik daar niet veel van. Ik krijg de indruk dat aanleg van glasvezel ondanks reclame en enthousiaste verhalen te veel geld kost. Te weinig abonnementen, en dat is volgens informatie in een nieuwbouwwijk in Apeldoorn het geval, is voor de kabelleverancier verliesgevend.

Samenvattend zijn de sterke punten van glasvezel:

– Zeer snel Internet (tot 500 Mb/sec)

– Hoge, constante kwaliteit

– Downloaden en uploaden met dezelfde hoge snelheid

– Open netwerk (vrije keuze provider)

– Toekomstgericht (Internet of Things)

De aanleg van glasvezel tot in je huis met FTU (Fiber Termination Unit) is gratis. Een abonnement kan na aansluiting direct ingaan, maar ook later. Een abonnement is niet nodig. Maar dan moet er wel een leverancier bereid zijn dat netwerk aan te leggen : en daar lijkt het helaas voorlopig niet op….

Hans Dinklo

Oktober 2016