Skip to main content

Gratis materieel te leen voor opknappen buurt

Apeldoorners die hun buurt willen opknappen, kunnen vanaf nu gebruik maken van gemeentelijk materiaal. Ster­ker nog: de gemeente brengt en haalt daarvoor graag een speciale klusaanhanger met daarin een rui­me verzameling hulpmiddelen. Van kruiwagen tot snoeischaren en van schoffels en emmers tot veiligheidsvestjes en werkhandschoenen voor tien personen.

De gemeente probeert te stimule­ren dat mensen een deel van het onderhoud van de openbare ruim­te overnemen. Het materiaal is daar ook alleen voor bedoeld; de aanhanger is niet aan te vragen voor werk bij bedrijven, stichtin­gen of in de eigen tuin of ander privé terrein.

Het laten brengen en ophalen van de aanhanger is gratis.

Ook neemt de gemeente af­val van de werkzaamheden (bij­voorbeeld zwerfvuil of snoei-af­val) mee.

Het voorziet in een be­hoefte; er waren al vijf aanvragen voordat de aanhanger gisteren of­ficieel in gebruik werd genomen, vertelt gemeentewoordvoerder Ipek Bayindir.
Een aanvraag doen voor gebruik van de aanhangwa­gen kan via rein@apeldoorn.nl of telefoonnummer 14055, minimaal een week voor de bedoelde da­tum.
Een wijkbeheerder van de gemeente neemt vervolgens ter plekke met een of meer bewoners een kijkje en maakt verdere af­spraken.

De aanhanger wordt ove­rigens zo op slot gezet dat men­sen er niet zelf mee kunnen gaan rijden. De klusaanhanger is ook in het weekend en tijdens avond­uren te leen, maximaal twee aan­gesloten dagen per keer.