Skip to main content

Het vliegend hert

Het vliegend hert, inheems in onze wijk, is een van de spectaculairste en grootste insecten in Europa.

Het vliegend hert (Lucanus cervus) is een kever die in Nederland en België inheems is maar zeldzaam.
Bij het mannetje hebben de kaken zich sterk ontwikkeld die aan de uiteinde vertakt zijn. Hier dankt de kever zijn naam aan. De kaken zijn ongevaarlijk en kunnen enkel gebruikt worden om te imponeren.

 

Het vliegend hert komt in Nederland voor bij Mander (Overijssel), op de Veluwe, bij Nijmegen en in Zuid Limburg. Bij ons komt het dier voor aan de noordwest zijde van het wijkgebied. Waarnemeningen zijn bekend tot begin van de Valkenberglaan, Felualaan en vaker in het hondenlosbos. Op de afbeelding hieronder een vrouwtje gevonden in de Valkenberglaan.
Zijn leefomgeving is bij voorkeur eikenbossen waar veel dood hout ligt. De larven eten de rottende delen van de eiken.

Het vliegend hert is een van de spectaculairste en grootste insecten in Europa. Het mannetje kan wel zo’n 9 centimeter groot worden, waarbij met name de grote gewei-vormige kaken zeer opvallen. Het vliegend hert is zeldzaam en is in Europa wettelijk beschermd.vliegendhert

De larven leven van door schimmels aangetast ondergronds eikenhout. De volwassen dieren zijn vaak te vinden op eikenstammen bij bloedende wondjes waar ze van het sap likken.

De stichting European Invertebrate Survey – Nederland (EIS) doet uitgebreid onderzoek waarbij een beschermingsplan wordt opgesteld voor de Veluwe en de omgeving Mander, Twente, maar ook de verspreiding op de Utrechtse en Sallandse Heuvelrug wordt onder de loep genomen. Dit onderzoek wordt gedaan op verschillende plekken, in opdracht van verschillende instanties: Gemeente Ede, de provincie Gelderland, de provincie Overijssel en het ministerie van LNV. Ook voor dit onderzoek is het noodzakelijk te weten waar het vliegend hert precies voorkomt en of er veranderingen zijn ten opzicht van enkele jaren geleden.