Skip to main content

Hoe de parkeerchaos ontstond..

Een korte samenvatting van de oorzaken van de parkeerchaos in de wijk in de week van 8 – 12 augustus 2023:

Accres is verantwoordelijk voor de afhandeling van het parkeren bij Stadspark Berg en Bos. Op drukke dagen wordt de Wilslaan afgesloten tussen de ingang van het Park en de kruising van de Wilslaan met de Soerenseweg. Het afgesloten wegdeel dient daarna als parkeerplaats en wordt daarbij eenzijdig vanuit de richting van de Amersfoortseweg gevuld. Verkeer vanaf de Amersfoortseweg kan rechtstreeks de tijdelijke parkeergelegenheid op rijden. Verkeer vanaf de Laan van Spitsbergen moet omgeleid worden via Nepvuelaan en/of Jachtlaan naar de Soerenseweg. Dat verkeer ontmoet op de “P” routeborden langs de route die ook lijken aan te geven dat daar geparkeerd kan worden. Langs de Soerenseweg geldt geen parkeerverbod en mogen in principe auto’s geparkeerd worden in de berm. Dat is niet gewenst maar ook niet verboden en dus niet  te handhaven.

Zodra er een auto parkeert is het hek van de dam en volgen er meer. Dat heeft tot gevolg dat de overloopparkeerplaats langs de Wilslaan niet vol loopt. Dat heeft ook tot gevolg dat auto’s die niet op weg zijn naar de Apenheul niet naar die parkeerplaats gaan en linksaf de Soerenseweg op rijden richting onze wijk. Dat verkeer ontmoet de parkeerders op zoek naar de Wilslaan parking, et voilá: een verkeerd en parkeerchaos.

Dit probleem kan helaas niet even snel opgelost worden. De gemeente wijst (hand in hand met Apenheul) oplossingen met transferia aan de rand van de stad van de hand en gaat voor een dubbelparkeerdek op de grote parkeerplaats P1 en P2. Of en hoe dit past in de huidige wetgeving is wat betreft de wijkvereniging een vraagteken. Omwonenden zullen zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij een betonkolos voor hun deur. Hoe daarnaast de verkeersstromen geregeld gaan worden op drukke dagen blijft een puzzel die o.i. geen goede oplossingen kent.