Skip to main content

Hoorzitting bezwaren circustent Juliana Toren

Op 10 juni 2015 heeft een onafhankelijke bezwarencommissie een hoorzitting gehouden over de ingediende bezwaren tegen de vergunning voor de circustent van de Juliana Toren.
De zitting was druk bezocht, waarbij naast de “bezwaarden”, commissie en gemeente ambtenaren ook lokale en nationale pers en belangstellenden uit de wijk aanwezig waren.

Op de zitting konden iedereen die een bezwaar had ingediend dit kort en krachtig toelichten en eventuele aanvullende vragen van de commissie beantwoorden.
Naast bewoners en de wijkvereniging waren ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) aanwezig om hun bezwaren toe te lichten.

De milieubeweging heeft een aanvullend rapport laten maken over de flora en fauna situatie rond de locatie van de circustent. Hierbij zijn o.a. twee dassenburchten gevonden op korte afstand van de circustent. In het onderzoek wat de Juliana Toren bij haar aanvraag indiende werd gemeld dat er geen dassenburchten aanwezig waren.

De gemeente verdedigde de afgifte van een tijdelijke vergunning op basis van de mogelijkheden die een tijdelijke plaatsing binnen de regelgeving biedt. Stuitend in deze handelwijze is dat de gemeente erkent dat een dergelijke tent niet in een natuurgebied thuis hoort..

Aan het einde van de zitting zegde de voorzitter toe dat de commissie de volgende dag hun conclusies kenbaar zouden maken.
Dat bleek echter niet te lukken: de commissie had aanvullende vragen en heeft die aan de gemeente gesteld met het verzoek die binnen 4 weken te beantwoorden.
Nadat de commissie de antwoorden heeft ontvangen zullen zowel vragen als antwoorden naar alle bezwaarden worden gestuurd; zij hebben het recht om daarop weer zienswijzen in te dienen.

De regel is dat de gemeente binnen 12 weken na ontvangst van een bezwaarschrift tot beslissingen komt.
Bij de uitnodiging voor de hoorzitting kregen wij reeds te horen dat de gemeente zich 6 weken extra toegeëigend om tot besluiten te komen.
Met een bezwaarschrift dat op 21 april 2015 is ingediend is de uiterlijke beslissingsdatum daarmee intussen verdaagd naar begin september.
Het ligt voor de hand dat de extra 4 weken voor aanvullende vragen nog verder verlengd zal worden met zowel een periode om zienswijzen in te dienen alsook een extra periode om die zienswijzen te beoordelen.
Wij achten het daarmee zeer waarschijnlijk dat de datum waarop over onze bezwaren wordt beslist mogelijk na de einddatum valt waarop de vergunning voor plaatsing van de tent verloopt.

Dat laatste is zeer teleurstellend en frustrerend.
Wij hebben ons ongenoegen over deze handelwijze kenbaar gemaakt aan de gemeente en beraden ons op mogelijke maatregelen.

Tekst Otto Verkerke