Skip to main content

inloopavond werkzaamheden Amersfoortseweg

Op 27 oktober was er voor de bewoners rond de Amersfoortseweg een inloop bijeenkomst in woonzorgcentrum Loohorst. Daar liet de gemeente aan de hand van tekeningen zien wat ze in voorjaar 2015 aan wegwerkzaamheden willen gaan doen.

Een groot aantal bewoners maakte gebruik van deze uitnodiging, temeer daar er in de loop van de jaren nogal wat speelt rond de Amersfoortseweg.
Zo zijn er van alle bewoners klachten over het verkeerslawaai, dat veroorzaakt wordt door veel te hard rijdende auto’s. Dat er te hard gereden wordt blijkt uit verschillende display metingen. De gemiddelde snelheid is ruim 65km/uur gemiddeld met uitschieters naar zelfs 125 km/uur op een weg binnen de bebouwde kom waar de norm 50 km/uur is.

De wens is fluisterasfalt en handhaving snelheid.

Daarvoor, zo bleek, is een flitspaal aangevraagd. Uit de voorlichting bleek dat het wegdek ondanks afrezen toch enkele centimeters hoger komt te liggen, met gevolg nog meer geluidsoverlast. Een bewoner meldde dat een officiële meting heeft uitgewezen dat het geluid regelmatig 65 dB(A) en meer is. Ruimschoots boven de wettelijke norm.

Omdat de weg ook hoog ligt, loopt regenwater regelmatig in grote hoeveelheden in de tuinen van de huizen. Verzekeringen hebben al laten weten dat  zij de schade niet meer vergoeden, omdat de gemeente geen goede afwatering verzorgd.

Al met al een uitgebreide discussie, waarbij de beleidsambtenaren van de gemeente helaas niet aanwezig waren. De voorlichters waren ambtenaren die het werk zouden moeten uitvoeren. Het is duidelijk dat er nog goed moet worden gepraat om een oplossing te vinden die ook acceptabel is voor bewoners ter plekke.

24 september was er weer een verkeersbijeenkomst. 
Helaas was ‘vergeten’ onze wijkvertegenwoordigster uit te nodigen. Maar, werd er in de laatste vergadering nog verteld dat als er geld zou komen, we mee mochten denken over de inrichting, nu bleek dat in de tussentijd er geld is en het besluit genomen(!)

In 2015 wordt de Amersfoortseweg aangepakt.
Er komt nieuw asfalt met in het midden over de hele lengte een bobbel. De strepen aan weerszijden daarvan worden meer op de weg geplaatst, evenals de strepen langs de zijkant. Hiermee wordt de weg ‘optisch verkleind’. Op mijn vraag of dit nu echt de beste optie was en het geld niet beter aan overdwarse drempels besteed kon worden, kwam een onduidelijk antwoord. De experts hebben er naar gekeken en dit is het besluit.

De afdeling werkvoorbereiding moet het plan nu gaan uitvoeren.
Intussen (10 oktober 2014) hebben de bewoners in de buurt van de gemeente een brief ontvangen waarin wordt aangekondigd dat na de winter en voor het toeristenseizoen, eind februari 2015 de werkzaamheden zullen beginnen. Zoals gevraagd zal de bovenlaag van het bestaande wegdek worden verwijderd alvorens de nieuwe laag aan te berengen.

Ik heb gevraagd of ze kunnen kijken of er niet meer asfalt verwijderd kan worden dan erop wordt gelegd, om te voorkomen dat de weg steeds hoger komt te liggen. Deze suggestie zal worden meegenomen.
We kregen te horen dat door ons actievoeren er geld beschikbaar is gemaakt voor de Anklaarseweg en Amersfoortseweg en we boven op de agenda zijn gekomen, dus dat is dan de winst.

De flitspaal is een ander verhaal. Die had de gemeente ingediend, maar dat werd afgewezen omdat zo’n aanvraag van de politie moet komen. Dat is nu gebeurd of gaat gebeuren.
Overigens heeft de gemeente een tweede meting uitgevoerd en het resultaat was opnieuw dat de snelheidslimiet structureel meer dan 10 % wordt overschreden
Wordt vervolgd,
Marja de Reus namens de wijkvereniging Berg en Bos.