Skip to main content

In memoriam Chris Laukens (1947-2021)

Tot ons verdriet bereikte de Wijkvereniging het bericht dat Chris Laukens op 7 november jl., op 74 jarige leeftijd is overleden ten gevolge van een ernstige ziekte. Onze, zeer gewaardeerde, voormalige penningmeester en ledenadministrateur (2007 – 2014) verhuisde enkele jaren geleden met zijn geliefde echtgenote Corry naar een gerieflijke flat nabij het Loo. Vanaf 1988 woonde het echtpaar Laukens, met hun dochter Susan, aan de Wildernislaan, waar Chris na zijn werkzame leven als registeraccountant nog een klein adviesbureau runde. Dit om ‘niet in ledigheid te geraken’, aldus Chris in het verslag van de ALV in 2007. Daar was zeker geen sprake van, want Chris deed er nog een aantal andere penningmeesterschappen bij, om ‘samen met anderen inspanningen te leveren ten dienste van onze maatschappij, om zo voor elkaar het leven in de directe omgeving zo aangenaam mogelijk te maken’ zei Chris in 2007, en dat kenmerkte hem in hoge mate.Het Bestuur heeft Chris leren kennen als een zeer kundige en uiterst aimabele beheerder van het financiële reilen en zeilen van de Wijkvereniging. Een door een ieder gewaardeerd bestuurslid, die er nauwgezet op toezag dat de middelen op een juiste en inzichtelijke wijze werden besteed, verantwoord en vervolgens geadministreerd.

Daarmee zorgde Chris dat de Wijkvereniging er financieel robuust bleef voorstaan, zodat het beleid van het Bestuur van de Wijkvereniging ongehinderd ten uitvoer kon worden gebracht. Voor Chris, financieel specialist pur sang, die het werk met liefde en aandacht deed, een fluitje van een cent.

Maar voor de Wijkvereniging, en andere lokale vrijwilligersclubs, een zegen om iemand als Chris in de gelederen te hebben. Jarenlang was hij onze ‘stille’ kracht op financieel vlak, een gerust gevoel, niet alleen voor het Bestuur, maar voor alle leden van de Wijkvereniging!

Chris, rust zacht!