Rechten en Plichten

In onze samenleving worden regels vastgesteld hoe wij ons in die samenleving tot elkaar verhouden. Welke rechten en plichten we naar elkaar hebben.

Onder meer zijn er regels gesteld betreffende Privacy. We dienen te voldoen aan methoden van gebruik en bewaring van persoonlijke gegevens.
Daarmee zijn we aansprakelijk voor elkaars privacy.

Zeker bij het exploiteren van een website is het zinvol om een beschrijving te doen van de reikwijdte van die verantwoordelijkheden en dus ook de beperkingen daarvan.

Zo treft u op onze website geen balkje of knopje aan waarmee we uw toestemming vragen voor het plaatsen van 'cookies'. Dat komt omdat we, in de zin van Europese wetgeving op dit vlak, hiertoe niet verplicht zijn. Eenvoudigweg omdat voor de soort van 'cookies' die we gebruiken geen toestemming hoeven te vragen. 

Hieronder vindt u de belangrijkste artikelen die we hieraan hebben gewijd.

November 2018

De wijkvereniging is inmiddels meegegaan in het vereiste om regels te formuleren die beogen naar personen te herleiden gegevens zoals naam, (email-) adres en telefoonnummer optimaal te beschermen. Een en ander is geregeld onder een nieuwe Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat overal in Europa dezelfde privacy wetgeving geldt. Aan deze wetgeving moeten ook organisaties zoals de onze sinds dit jaar voldoen.

In het op deze website gepubliceerde Reglement kunt u in dat kader nalezen welke gegevens worden verwerkt, wie dat binnen het bestuur doet, hoe de beveiliging is geregeld en waar u terecht kunt bij een vraag of verzoek tot correctie. Het gevoel is niet dat de wijkvereniging veelvuldig in aanraking komt met potentieel heel gevoelige persoonsgegevens, maar het kan in voorkomende gevallen nuttig zijn over dit soort zaken op papier duidelijkheid te scheppen.

Vrijwaring (disclaimer)

Op het gebruik van deze website ( wijkbergenbos.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van
deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.