Skip to main content

Inloopavond bestemmingsplan Julianatoren

Op dinsdagavond 2 september werden buurtbewoners van de Julianatoren en het parkeerterrein aan de J.C. Wilslaan in de gelegenheid gesteld het ontwerpbestemmingsplan voor deze gebieden in te kijken.

Ook konden vragen worden gesteld aan de medewerkers van de gemeente en de directie van de Julianatoren. Naar schatting hebben ongeveer 30 buurtbewoners hiervan gebruik gemaakt. Tevens werden de belangstellenden in de gelegenheid gesteld om te worden rondgeleid door het park.

In het restaurant van de Julianatoren lagen exemplaren van het bestemmingsplan ter inzage en lagen er luchtfoto´s van de gebieden op tafel die duidelijk maakten over welke gebieden het ging. Een bestemmingsplan heeft als doel te komen tot een goede en actuele beheerregeling die de basis vormt voor de toekomst van het gebied en bestaat uit een plankaart van het gebied, regels en een toelichting. Het bestemmingsplan voor deze gebieden gaat uit van de huidige bestaande situatie en maakt geen nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen mogelijk. Van 11 september tot 22 oktober kan het bestemmingsplan worden ingezien in het Stadhuis op het Marktplein. Daarvoor dient wel een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 14055. Het plan is in deze periode ook te vinden op de gemeentelijke website www.apeldoorn.nl/inzage. Tot 22 oktober kunnen mondeling of schriftelijk eventuele zienswijzen bij de Gemeenteraad worden ingediend.

Het heeft lang geduurd voordat er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied is gekomen. Sinds 1947 geldt voor het terrein van het pretpark de bestemming `bosterreinen`. Nu er een bestemmingsplan komt voor het gebied komt er een einde aan de stroom aanvragen door de Julianatoren voor goedkeuringen voor aanpassingen via ruimtelijke uitzonderingsprocedures en milieueffectrapportages. Voor eventuele verbouwingen of nieuwbouw volstaat na inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingplan slechts een goedkeuring van de afdeling bouwzaken van de gemeente. Zoals gezegd zal het nieuwe bestemmingsplan niet toestaan dat er kan worden uitgebreid op de terreinen waarvoor het plan gemaakt wordt. De huidige theatertent die er nu is staat niet op het terrein van de Julianatoren maar op een deel van het gebied van de villa naast het terrein. Dat stuk grond is gehuurd door het pretpark en de tent wordt na het seizoen weer afgebroken. Als het pretpark volgende jaar wederom een tent zou willen plaatsen moet de grond weer gehuurd zijn en de gemeente toestemming hebben gegeven voor het tijdelijk plaatsen en exploiteren ervan. Dit stuk grond valt dus niet onder het nieuwe bestemmingsplan.

Het parkeerterrein aan de J.C. Wilslaan hoek Amersfoortseweg is al gedeeltelijk verhard en ingericht voor het parkeren van auto´s en bussen. Op een gedeelte van het terrein wordt het ook toegestaan om te parkeren tussen de bomen waar geen verharding is. Er is ruimte en er komt toestemming voor het neerzetten van een klein gebouwtje voor het beheer van het parkeerterrein. Pendelbussen zullen door het pretpark worden ingezet om bezoekers comfortabel van het parkeerterrein naar het park te vervoeren en vice versa.

tekst Gustaaf van den Brand