Skip to main content

Inspraak beleidskader kleine windturbines in Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn maakt bekend op 14 juli 2020 besloten te hebben tot instemming met het concept ‘beleidskader kleine windturbines’

U kunt het Concept-Beleidskader kleine Windturbines vanaf 22 oktober 2020 tot en met 19 november 2020 (vier weken) digitaal inzien en, indien gewenst, uw mening hierover kenbaar maken.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk hun zienswijzen geven op het concept beleidskader en deze sturen aan het college van burgemeester en wethouder. Voor procedure zie  gmb-2020-271676 .