Skip to main content

Inzage bestemmingsplan

De bestemming van elk stuk grond ligt vast in een bestemmingsplan dat in principe eenmaal in de tien jaar wordt aangepast. Als u van plan bent een huis of een stuk grond te kopen, is het verstandig het bestemmingsplan te bekijken.

Dan weet u welke bestemming er geldt. U kunt een bestemmingsplan bekijken op het Stadhuis of (een deel van de bestemmingsplannen) digitaal.

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan regelt hoe de grond mag worden gebruikt en wat erop mag worden gebouwd. Bijvoorbeeld of een gebied bedoeld is voor recreatie, als woongebied of als bedrijventerrein. Een plan bevat daarnaast ook regels over de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken. Burgers, bedrijven en instellingen en ook de gemeente Apeldoorn is aan een bestemmingsplan gebonden.