IUCN NL en Apenheul beschermen Peruaanse apen

IUCN NL en Apenheul beschermen Peruaanse apen
 
Door twee geïsoleerde natuurgebieden in Peru met elkaar te verbinden kan een kwetsbare populatie geelstaartwolapen gered worden. De aanleg van de verbindingszone wordt gefinancierd door de Nederlandse natuurorganisatie IUCN NL.

De nieuwe natuurcorridor, met een oppervlakte van ruim 400 hectare, zal een verbinding vormen tussen het toekomstige Montevideo Reservaat en het Los Chilchos Reservaat. Dit laatste reservaat, ongeveer half zo groot als de Veluwe, werd in 2012 dankzij de inspanningen van het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) uitgeroepen tot officieel beschermd natuurgebied. De gebieden worden beheerd door de lokale bevolking en ondersteund door de Peruaanse natuurorganisatie Ucumari.
aapjes 
Landbouw
De Los Chilchos vallei is één van de laatste plekken ter wereld waar nog een gezonde populatie geelstaartwolapen leeft. Ook brilberen en jaguars komen in het gebied voor. Zij worden in hun voortbestaan bedreigd doordat bos wordt gekapt voor de aanleg van akkers of veeteelt. Om de ontbossing tegen te gaan, helpt Apenheul de boeren met het vinden van alternatieve inkomstenbronnen. Frank Rietkerk van Apenheul: “We brengen hen een duurzame manier van koffieteelt bij. Boeren die eerder tientallen hectaren bos kapten om hun vee te houden, hebben nu genoeg aan één hectare voor hun koffieplantage. Hierdoor kan veel bos bespaard blijven.”
 
Strategische aankoop
Dankzij de nieuwe verbindingszone wordt het beschermde leefgebied in één klap nog een stuk groter. “Zulke strategische aankopen van natuur zijn belangrijk om de biodiversiteit voor de toekomst te behouden”, zegt Marc Hoogeslag van IUCN NL. “In kleine, geïsoleerde stukjes bos is het veel moeilijker voor de dieren om aan voldoende voedsel te komen. Ook is de onderlinge concurrentie en de kans op inteelt groter, wat uiteindelijk kan leiden tot uitsterving van de apen.”
 
Vijf projecten
Behalve het project in Peru steunt het IUCN NL fonds voor landaankoop dit jaar nog vier andere natuurbehoudsprojecten in Argentinië, Iran, Madagaskar en Vietnam. Hiermee worden onder andere ernstig bedreigde kikkers, guanaco’s, Aziatische jachtluipaarden, lemuren en vele andere bedreigde soorten beschermd. In totaal stelt IUCN NL 288.500 euro beschikbaar voor deze vijf projecten.
Het fonds voor landaankoop van IUCN NL wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Klik hier voor de grote foto van de Geelstaartwolaap

Over SPN
Small Grants for the Purchase of Nature (SPN) is het programma van IUCN NL voor de aankoop van bedreigde natuur. Het fonds stelt natuurorganisaties in zuidelijke landen in staat om eigenaar te worden van lokale natuurgebieden en deze te beschermen. Sinds de oprichting in 2001 heeft SPN de aankoop van ruim 32.000 hectare mogelijk gemaakt. SPN wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. 

Over IUCN NL
IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ’s werelds oudste en grootste unie van natuurorganisaties. IUCN stelt jaarlijks de Rode Lijst van bedreigde soorten op en heeft als enige natuurbeschermer de status van ambassadeur bij de Verenigde Naties. Binnen de internationale IUCN-koepel werkt IUCN NL met groene organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers aan wereldwijd behoud van natuur als basis van de economie en maatschappelijk welzijn. De activiteiten van IUCN NL richten zich op drie thema’s: groene internationale samenwerking, vergroening van het bedrijfsleven en het herstel en behoud van natuur. IUCN telt momenteel 40 lidorganisaties in Nederland. www.iucn.nl

Over ANF
De activiteiten van Apenheul beperken zich niet tot de poorten van het park. Het dierenpark werkt wereldwijd actief mee aan natuurbehoud en heeft daarom het eigen Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) opgericht. Via zo’n 15 projecten wereldwijd werkt het ANF mee aan natuurbescherming. Het zijn projecten waar zowel de lokale bevolking als de apen en hun (regen)wouden voordeel van hebben. www.apenheul.nl/natuurbehoud

PERSBERICHT
24 maart 2014

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn