Skip to main content

Jaar uitstel bouw businessunits – Veel bezwaren plan skyboxen

De bouw van in totaal twintig skyboxen in het stadion van AGOVV loopt minstens een jaar vertraging op. Bij de gemeente Apeldoorn zijn tachtig bezwaren binnengekomen tegen het voorontwerp bestemmingsplan, dat de bouw van de businessunits mogelijk maakt.

AGOVV heeft bovendien nog geen bouwvergunning aangevraagd. Buurtbewoners vinden dat het nieuwe bestemmingsplan te ruime bebouwingsmogelijkheden geeft. Ze willen uitsluiten dat er bijvoorbeeld een karthal op Berg en Bos kan worden gebouwd. Tachtig mensen hebben een inspraakreactie ingediend. Volgens gemeentewoordvoerder Toon Schuiling heeft het grootste deel betrekking op de bebouwingsmogelijkheden.
Begin volgend jaar bundelt de gemeente de reacties in een ‘inspraaknotitie’. Daarna volgt het ontwerp bestemmingsplan, waarin suggesties eventueel worden verwerkt. Pas tweede helft 2011 wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad, is de verwachting.

AGOVV-voorzitter Victor Doorn gaf eerder aan de skyboxen nog dit jaar te willen bouwen. Tijdens de  nieuwjaarsreceptie in januari zei hij dat er zelfs al tien skyboxen zijn verkocht. Inkomsten daarvan zijn in de begroting voor het lopende seizoen opgenomen. Dat is inmiddels afgedekt door andere garanties, zegt Doorn.
Hoewel de bestemmingsplanprocedure tot eind 2011 loopt, zou AGOVV al eerder kunnen bouwen als het college van b en w dat via een ‘projectbesluit’ mogelijk maakt. Was bijvoorbeeld gebleken dat er geen bezwaren zijn tegen het voorontwerp bestemmingsplan, dan zou er een bouwvergunning aan de club kunnen worden verleend. Verplicht is het college dat niet.
Met tachtig inspraakreacties, zijn de plannen echter niet onomstreden. Bovendien heeft AGOVV het verzoek om een
bouwvergunning nog steeds niet ingediend, zegt de gemeentewoordvoerder. Zodra de bouw van businessunits in het bestemmingsplan mogelijk is gemaakt, is een bouwvergunning overigens nog slechts een formaliteit.

Volgens AGOVV-voorzitter Victor Doorn heeft het uitstel van de aanvraag onder meer te maken met het voornemen om 51 procent van de clubaandelen te verkopen. De club wacht nog op goedkeuring van de KNVB. “De nieuwe aandeelhouders staan garant voor de bouw van de skyboxen’’, legt Doorn uit. Hun positie binnen de club moet dan ook eerst vanuit Zeist groen licht krijgen.

Tevens speelt mee dat AGOVV zich voor de skyboxen inmiddels ook oriënteert bij andere leveranciers. Als daarmee in zee wordt gegaan vraagt dat om een andere bouwvergunning dan wanneer de beoogde units worden gekocht die eerder in gebruik waren als restaurant bij Ahoy in Rotterdam.

Bron de Stentor 16-10-2010