Skip to main content

Jaarvergadering op 11 mei 2021 geannuleerd

Vanwege de vigerende maatregelen van de overheidin verband met het Covid 2019 virus is het niet mogelijk om op 11 mei a..s. een vergadering te beleggen die  wijkbewoners en andere belangstellenden zonder restricties kunnen bijwonen.  Daarom hebben wij helaas moeten besluiten de geplande jaarvergadering van 2021 op 11 mei a.s. te annuleren.

Als  de situatie in de loop van de komende maanden verbetert waarbij bijeenkomsten met minimaal 50 personen weer worden toegestaan, dan zullen wij alsnog een vergadering uitschrijven. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit nog voor de zomervakantie zal gebeuren. Mocht dit te lang op zich laten wachten dan overwegen wij een digitale vergadering te organiseren.