Skip to main content

Agenda Jaarvergadering 2014

 

Agenda van de Jaarvergadering Wijkvereniging Berg en Bos 2014 gehouden op dinsdag 1 april 2014

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Restaurant de Boschvijver – Park Berg en Bos

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststelling notulen extra jaarvergadering gehouden op dinsdag 20 augustus 2013
  (opgenomen in wijkblad nr. 3 van september 2013).
  Eveneens hier beschikbaar op onze website in het hoofdstuk “wijkvereniging en subhoofd organisatie”
 • Jaarverslag over het jaar 2013. (opgenomen in wijkblad nr.1 2014)
 • Vaststellen van het aangepaste huishoudelijk reglement (hier downloaden)
 • Financieel jaarverslag over het jaar 2013
 • Bevindingen van de kascommissie.
 • Benoeming nieuwe kascommissie.
 • Voorstel tot verhoging van de contributie van € 15 naar € 20.

Bestuurszaken:

 • Afscheid van de vertrekkende bestuursleden Cees Kielstra en Peter Essink
 • Benoeming van de nieuwe voorzitter
 • Taakverdeling van het nieuwe bestuur
 • Uitreiking van de “warme douche”Rondvraag
  (vragen bij voorkeur schriftelijk, doch uiterlijk voor aanvang van de vergadering in te dienen bij het bestuur)
 • Sluiting van het officiële deel

20.45 Pauze / Koffie en thee

21.15 Formele opening van onze nieuwe website, alsmede een rondleiding door de ontwerpers.

22.15 Afsluiting met gelegenheid tot napraten onder het genot van ……

Laatst bijgewerkt: 26-02-2014