Skip to main content

7 september 2021 Jaarvergadering wijkvereniging in Orpheus

Jaarvergadering Wijkvereniging Berg en Bos op Dinsdag 7 september 2021 in Theater Orpheus. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.

Het bestuur van Wijkvereniging Berg en Bos nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse vergadering. Na het officiële deel volgt, na de pauze, een boeiend programma over de historie van de wijk.

Indien u de vergadering wilt bijwonen dient u  zich in verband met corona-maatregelen voorafgaand aan de vergadering aan te melden per e-mail gericht aan bestuur@wijkbergenbos.nl

AGENDA 19.30 uur

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling notulen jaarvergadering 16 april 2019 (opgenomen in wijkblad nr. 2 van juni 2019). Eveneens beschikbaar op onze web- site www.wijkbergenbos.nl.
3. Jaarverslag over het jaar 2019 (wijkblad nr. 1 maart 2020) en over het jaar 2020 (wijkblad nr. 1 van maart 2021). Eveneens beschikbaar op onze website www.wijkbergenbos.nl.
4. Financieel jaarverslag over 2019 en 2020
4.1. Toelichting penningmeester aan de vergadering v.w.b. de conceptjaarrekeningen 2019 en 2020 en begroting 2021*
4.2. Verslag van de kascommissie aan de vergadering v.w.b. de conceptjaarrekeningen 2019 en 2020
4.3. Bekrachtiging door de vergadering v.w.b. de jaren 2019 en 2020 (jaarverslag en jaarrekening)
4.4. Decharge van bestuur door de vergadering v.w.b. de jaren 2019 en 2020 (jaarverslag en jaarrekening)
4.5. Benoeming kascommissie 2021*
5. Bestuurszaken:
5.1 Samenstelling bestuur: Zittend blijven Arjan Speelman, Gustaaf van den Brand en Otto Verkerke. Herbenoembaar zijn Jan Wassink en Paul Dekens. A redend zijn Irene Steendam en Ronald Kort. Benoembaar zijn de kandidaten: André Conradi, Anke Nijhuis en Carien Boesenach-Akkermans
5.2 Huishoudelijk Reglement
6. Uitreiking van de “warme douche”
7. Rondvraag
8. Sluiting van het officiële deel

20.15 uur: Pauze met koffie en thee

20.30 uur

Historische filmbeelden van de wijk Berg en Bos. Het gaat om een grote variëteit aan beeldmateriaal uit de 20e eeuw, van 1920 tot ongeveer 1980, ingeleid door deskundigen op het gebied van de Apeldoornse (cultuur)historie. Nadere informatie is vanaf begin augustus te vinden op onze web- site www.wijkbergenbos.nl.

21.30 uur Afsluiting met gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en hopen, zoals gewoonlijk, weer heel veel wijkbewoners te mogen begroeten!

Indien u de vergadering wilt bijwonen dient u  zich in verband met corona-maatregelen voorafgaand aan de vergadering aan te melden per e-mail gericht aan bestuur@wijkbergenbos.nl

* zoals gebruikelijk kunnen geïnteresseerden zich v.w.b. de cijfers bij de penningmeester vervoegen