Aanpassingen kruising Het Bergje – Jachtlaan

Op 20 januari 2020 is in de Staatscourant een verkeersbesluit gepubliceerd over de aansluiting van het Bergje met de Jachtlaan. Deze kruising wordt door veel fietsende scholieren gebruikt als oversteek van en naar  het Christelijk Lyceum. De gemeente gaat de kruising nu aanpassen om de verkeersveiligheid voor fietsers en gemotoriseerd verkeer te verbeteren. Zo komt er een verbrede middenberm als opstelplek voor wachtende fietsers en voetgangers, wordt doorgang voor vracht en busverkeer verboden en kan gemotoriseerd verkeer niet langer vanaf de Jachtlaan Het Bergje inrijden. Bijgaand vindt u het verkeersbesluit: Aankondiging Staatscourant.

De afgelopen jaren heeft meermalen overleg plaatsgevonden tussen gemeente en aanwonenden en zijn diverse oplossingen de revue gepasseerd.

Niet alle bewoners van het Bergje en Jachtlaan zijn blij met de gekozen oplossing en verschillen van mening over noodzaak en aanpassingen. Tegen het besluit kan bezwaar aangetekend worden.

 

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn