Skip to main content

Laatste fase asfaltonderhoud

Een dezer dagen begint Dostal Wegenbouw uit Vorden  met de laatste fase van het asfaltonderhoud in onze wijk. Dat gaat zich afspelen in de Vonderlaan, Dennenlaan, Valkenberglaan, Coniferenlaan en 1ste Beukenlaan. Dit deel van de wijk ondervindt last van sluipverkeer wat de drukke kruising bij de Naald probeert te omzeilen. Daarom worden op een paar kruispunten tussen deze wegen maatregelen genomen die dat sluipverkeer moeten ontmoedigen en de snelheid beperken. Aanwonenden zijn geconsulteerd over de maatregelen.Bijgevoegde brief is door de gemeente aan alle aanwonenden bezorgd: Bewonersbrief

Paul Burgers is als directievoerder van de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering. Hij is bereikbaar via 06-46000818 of p.burgers@apeldoorn.nl