Last van de buren?

Heeft u last van uw buren?

Luidruchtige feestjes tot in de late uren, knetterende brommers op de oprit, boomtakken van andermans boom op uw dak…

Buurtbemiddeling helpt een oplossing te zoeken. Samen zoeken levert sterke oplossingen.

Bezoek de website: Buurtbemiddeling

Iedereen heeft baat bij een goede relatie met de buren. Helaas is dat niet altijd het geval. Het komt regelmatig voor dat buren overlast van elkaar ondervinden. Bijvoorbeeld door de muziek die te hard staat, de honden die blaffen of overhangende planten en struiken. Kleine irritaties, maar die wel grote invloed hebben op het woongenot en de relatie met de buren.

Hulp bij het oplossen van problemen met de buren wordt geboden via het  Bureau Buurtbemiddeling. Getrainde bemiddelaars gaan in gesprek met beide buren en hopen tot een gedragen en gezamenlijke oplossing te komen.

Buurtbemiddelaars trekken geen partij en hebben een geheimhoudingsplicht.
Buurtbemiddeling is een gratis dienst van de gemeente Apeldoorn, de woningcorporaties, de politie en Wisselwerk.

Wilt u een kwestie met uw buren bespreken en heeft u daar hulp bij nodig? Neem dan contact op met Bureau Buurtbemiddeling gemeente Apeldoorn.

Telefoon 055-5274880.

Of per e-mail via  info@buurtbemiddeling.nl.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn