Skip to main content

Last van de buren?

Buurtbemiddeling helpt oplossing zoeken, samen sterke oplossingen zoeken!

Iedereen heeft baat bij een goede relatie met de buren. Helaas is dat niet altijd het geval. Het komt regelmatig voor dat buren overlast van elkaar ondervinden. Bijvoorbeeld door de muziek die te hard staat, de honden die blaffen of overhangende planten en struiken.

Kleine irritaties, maar die wel grote invloed hebben op het woongenot en de relatie met de buren.
Voor die buren irritaties is Bureau Buurtbemiddeling. Getrainde bemiddelaars gaan in gesprek met beide buren en hopen tot een gedragen en gezamenlijke oplossing te komen.

Buurtbemiddelaars trekken geen partij en hebben een geheimhoudingsplicht.
Buurtbemiddeling is een gratis dienst van de gemeente Apeldoorn, de woningcorporaties, de politie en Wisselwerk.
Wilt u een kwestie met uw buren bespreken en heeft u daar hulp bij nodig?

Neem dan contact op met coördinator Monique Linthorst, Bureau Buurtbemiddeling gemeente
Apeldoorn.
Tel. 055-5274880. Of via info@buurtbemiddeling.nu.