Skip to main content

Inspraak lokaties restafval containers in Berg en Bos

De gemeente heeft op 5 september 2019 een lijst met voorgestelde lokaties voor nieuwe ondergrondse containers voor huishoudelijk afval (restafval) vrijgegeven voor inspraak. In onze wijk zijn dit de volgende lokaties:

Lokatie BB062-Elzenlaan: Elzenlaan tegenover nummer 15;

Lokatie BB063-Callunalaan: Callunalaan (bij bestaande papier en PMD containers);

Lokatie BB064-Bosweg lokatie nr. BB064 : Hoek Bosweg / Genistalaan tegenover Bosweg nummer 90.

De gemeente heeft een aantal inloop bijeenkomsten georganiseerd waar u zich nader kunt laten informeren over de wijzigingen; voor onze wijk wordt dat georganiseerd in Orca aan de Germanenlaan 360 van 14.00 tot 17.00 uur. Zie ook details in bijgaande brochure: Nieuwsbrief inloopmiddagen recycleplan

Zienswijzen kunnen worden ingediend tot 17 oktober 2019; nadere details vindt u onder de knop “lees meer”

Belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van het besluit (5 september 2019) tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het ontwerp plaatsingsplan voor de ondergrondse containers voor huishoudelijk afval, zoals aangegeven op de bij dit de ontwerpbesluit behorende kaart. U kunt de complete lijst die door de gemeente is vrijgegeven downloaden via  www.apeldoorn.nl

U kunt de stukken inzien via de link Inzage dossier gemeente of bij het Omgevingsloket op het tijdelijke Stadhuis, Stationsplein 50, Apeldoorn.

U kunt uw zienswijze op verschillende manieren indienen:

• door een e-mailbericht te sturen naar containers@apeldoorn.nl;

• door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Programmateam Circulariteit Energie en Milieu.

• door telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer 14055 onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp plaatsingsplan [code van de locatie]’.