Skip to main content

Lozingen stortplaats baart politiek zorgen

De Partij voor de Dieren in Apeldoorn is bezorgd over het lozen van water door Vitens op een voormalige stortplaats bij de Koningin Juliana Toren. De PvdD-fractie betitelt dit als ‘onverantwoord handelen’ en stelt hier vragen over aan het College van B&W.

ponstein-1De Partij voor de Dieren reageert hiermee op publicaties in de pers over illegale waterlozingen in het zogenaamde ‘Gat van Zevenhuizen’. Onder die voormalige stort bevindt zich volgens officiële rapportages een ‘gifwolk onder de grond’. De eigenaar van de locatie vreest dat als gevolg van de lozingen vervuiling kan doordringen in het drinkwater dat Vitens iets verderop oppompt.ponstein-2

De artikelen in de pers tonen volgens de Partij voor de Dieren duidelijk aan dat de volksgezondheid mogelijk in het geding is door de situatie bij ‘het beruchte Gat van Zevenhuizen’. Er moeten watermonsters worden genomen, stelt de PvdD.
Het water moet volgens de partij vooral worden onderzocht op de aanwezigheid van stoffen die zich bevinden in de voormalige stortplaats.
 
bron Fibronot – zie ook www.fibronot.nl