Skip to main content

Stadspark Berg en Bos = Natura 2000 gebied!

Politiek Apeldoorn wil de stad graag als ‘stad in het groen’ aanprijzen.
Het is dan wel bijzonder zuur, dat het prachtige vernieuwde stadspark Berg en Bos, waarvan het grootste deel onderdeel is van gebied Natura 2000 Veluwe misbruikt wordt voor grootschalige evenementen waarbij enig respect voor de natuur ver is te zoeken.

Om deze grootschalige evenementen mogelijk te maken is de exploitant van het stadspark, de 100% dochter van de gemeente, te weten Accres stapje voor stapje doende het grote grasveld in het stadspark te faciliteren met diverse vaste voorzieningen.

Zo is er naar dit grasveld, de Bosweide, een tweede verharde weg aangelegd en is er sinds kort een rioolleiding beschikbaar. Het hele grasveld is intussen volledig voorzien van een raster, waarmee de wilde zwijnen niet meer op HUN grasland terecht kunnen. In plaats daarvan grazen daar nu schapen, zodat de ondergrond wordt aangedrukt.

Maatregelen die ingaan tegen de doelstellingen van de Europese wetgeving, die er juist voor is bedoeld dat de natuur voorrang krijgt en verbetert.

Maar politiek Apeldoorn wil de stad graag aanprijzen en dan maar op een niet natuurvriendelijke wijze.
Zo komen binnenkort in een paar dagen in juni meer dan 10.000 mensen van buiten, met hun auto over de ring naar de Willem-III kazerne, daarna met bussen naar en van het park en vervolgens weer snel met hun auto via de ring de stad uit.

Je kan je serieus afvragen wat Apeldoorn daarmee opschiet, hoogstens extra drukte op de ring, maar geen bezoeker die iets verder iets van de stad meekrijgt. Hoogstens een beet van een met Lyme besmette teek, want daar wemelt het op de Bosweide van.

De enige winst is voor de meer dan honderd bedrijven die op de Bosweide hun waren en diensten verkopen en Accres en het verlies is voor de zwijnen en de natuur. De omwonenden zijn weer eens een weekend de klos vanwege de ongewenste verkeersoverlast.

Tekst Henk Otto – juni 2014