Skip to main content

Natuurherstel op de Veluwe

De Veluwe is het groene hart van Nederland. Het is het grootste Natura 2000-gebied op land in Noord-West Europa. De Veluwe is in alle seizoenen aantrekkelijk om er te wonen, werken en recreëren, maar de natuur heeft zwaar te lijden onder te veel stikstofneerslag, verdroging en recreatie.

De provincie Gelderland wil die waardevolle natuur herstellen en versterken, en ook het Rijk heeft instandhoudingsdoelen voor de beschermde plant- en diersoorten op de Veluwe gesteld.In bijgaande factsheet vertelt de provincie hoe zij, samen met grond– eigenaren, terreinbeherende organisaties, gemeenten en waterschappen werken aan het herstel van de natuur en biodiversiteit op de Veluwe.
Dat doet de provincie ook in een tweemaandelijkse nieuwsbrief Natuurherstel op de Veluwe.

Mocht u die willen ontvangen, dan kunt u zich hier Aanmelden Nieuwsbrief Provincie Gelderland