Skip to main content

NIET parkeren op sportveld

Parkeren op sportveld Chr. Lyceum niet toegestaan

Ten behoeve van een evenement bij Tennisclub Daisy is op 1 en 2 juni 2024 is geparkeerd op het sportveld van het Chr. Lyceum. Een aantal omwonenden maar ook bestuursleden van de wijkvereniging zijn bekend met het feit dat dit op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan. Desgevraagd heeft de gemeente Apeldoorn dit bevestigd en ook schriftelijk aangegeven dat dit niet juist was: ‘Met de kennis van nu en achteraf hadden we deze kennis ook moeten hebben was er nooit voor deze parkeerplek gekozen’. Dit lijkt ons een afdoende verklaring die ook duidelijkheid schept voor de toekomst.