Skip to main content

Nieuwe Groenstructuurkaart Apeldoorn

De gemeenteraad heeft op 6 april 2017 de gebiedsdekkende Groenstructuurkaart Apeldoorn vastgesteld als toetsingskader voor groene ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen en beheer van de leefomgeving. De wijkvereniging heeft in het voortraject commentaar en kanttekeningen geleverd bij de samenstelling van die groenstructuurkaart waar het onze wijk betrof. Al onze opmerkingen zijn geaccepteerd en opgenomen in de uiteindelijke versie die nu is vastgesteld door de gemeenteraad.

Het besluit kunt u inzien via de volgende link: Bekendmaking Gemeente

Via de website van de gemeente (apeldoorn.nl/inzage) kunt u de digitale kaart en betreffende documenten inzien onder Beleidsdocumenten ( ga naar “Ter inzage” en “Beleidsnota’s” )

Deze zijn beschikbaar vanaf tot en met 15 juni 2017. Tegen het besluit kan geen bezwaar worden ingediend. Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de  Rechtbank Gelderland, zie bekendmaking voor details.

De wijkvereniging ziet geen aanleiding om in beroep te gaan tegen het onderhavige besluit.