Skip to main content

Nieuwe lobby voor AGOVV-stadion in “bosje”

Het leek definitief te zijn afgeserveerd: een stadion in het ‘bosje van Goudkuil’. Inmiddels lijken, op initiatief van de landelijke VVD, de kansen te keren.

De lobby voor de bouw van een voetbalstadion in het ‘ bosje van Goudkuil’ aan de Europaweg is opnieuw op gang gekomen. AGOVV heeft een plek gekregen in de ‘Klachtenbundel Natura 2000’.

Staatssecretaris Henk Bleker heeft deze door de VVD ingediende serie ‘ voorbeelden van knellende wet- en regelgeving’ op dit moment in onderzoek.

De Tweede Kamerfractie van de VVD diende de klachtenbundel vorige maand in bij Bleker om de stelling te onderbouwen dat ‘ondernemers, burgers en organisaties schoon genoeg hebben van de strenge regels en lange en onzekere procedures die Natura 2000 met zich meebrengt’. De Europese regels voor natuurbescherming werken verlammend, vindt de partij. Volgens de VVD is de balans tussen economie en ecologie zoek.

AGOVV wordt in de bundel als eerste voorbeeld aangehaald: ‘een voetbalclub die geen vergunning krijgt voor het bouwen van een nieuw stadion, terwijl onderzoeken naar natuurwaarden geen enkele belemmering laten zien’. Het is niet voor het eerst dat er in de Tweede Kamer interesse is voor het bosje, dat tegenover de Ugchelsegrensweg ligt.
Eerder gebeurde dat in 2007. Nadat een nieuw AGOVV- stadion aan de Europaweg in de buurt van Kwantum niet haalbaar was gebleken, was het Goudkuil- bosje volgens de club een goed alternatief. Vanuit de wijk Orden kwam echter een tegenbeweging op gang. ‘Respecteer Natura 2000’, eisten wijkbewoners die zich hadden verenigd in ‘het Ordens massief’. Kamerleden van Groen Links vroegen minister Cramer vervolgens te verbieden dat er binnen het natuurbeschermingsgebied gebouwd zou gaan worden. Uiteindelijk ging er een streep door het plan. De gemeente constateerde dat de  natuurbeschermingswetgeving een stadion in het bosje niet toeliet. Alleen als er geen reëel alternatief zou zijn en vast zou staan dat er een groot maatschappelijk belang mee is gediend, zou de plek een optie zijn, zo was de uitleg. Grondeigenaar Goudkuil hield echter altijd hoop. Nadat ‘het bosje’ als locatie sneuvelde serveerde de gemeenteraad ook de Kuipersdijk (regionaal bedrijventerrein) als locatie af. Daardoor kan nu de vraag worden geopperd of er nog wel ‘ reële alternatieven’ zijn.

Door de Klachtenbundel Natura 2000 van de VVD staat nu ook het natuurwaarde- bezwaar ter discussie. Volgens Thijs van Son, woordvoerder van de staatssecretaris, is inhoudelijke behandeling van de klachtenbundel nog niet direct te verwachten. Eerst wordt volgende week gesproken over de planmatige aanpak van stikstof. Pas daarna volgt de aanwijzing van Natura 2000- gebieden, zegt hij. De klachtenbundel haakt wel integraal aan bij het tienpuntenplan dat in oktober rond Natura 2000 werd gepresenteerd, zegt Van Son. Doel daarvan was bestaande regelgeving te analyseren om vervolgens zoveel mogelijk te kunnen toestaan. In een reactie op de Klachtenbundel Natura 2000 zei Bleker in de Tweede Kamer voorbeelden zoals dat van AGOVV met belangstelling te hebben bekeken als concrete casus van waar de regelgeving mogelijk knelt. Hij beloofde er ‘op een

verstandige manier naar te zullen kijken’. In de Kamer kan wel in algemene zin over Natura 2000 en de beperkingen worden gesproken, stelde hij, maar het is goed om ook de verschillende casussen eens door te lichten.

bron De Stentor 20-01-2012   

Hier treft u de volledige weergave alle Stentor stukken