Skip to main content

Nieuwe regels uitritten

Op 23 maart j.l is de Beleidsregel Uitwegen 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn:

“overwegende dat er behoefte bestaat aan uitleg en nadere invulling van de weigeringsgronden voor een vergunning voor een uitweg (lees “uitrit’); gelet op artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2014 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; heeft het college besloten de nieuwe Beleidsregel Uitwegen 2023  vast te stellen”.

Dit gaat betekenen dat u niet zomaar een uitrit kan wijzigen of toevoegen naar eigen idee. De regels vindt via de volgende link : Beleidsregel Uitwegen 2023

Bij aanpassing van de inritten naar uw eigen woning adviseren wij u de gewenste wijziging eerst te toetsen aan de beleidsregels. Indien dit niet mogelijk lijkt is het verstandig eerst in overleg te treden met de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente. De gemeente is van zins handhavend op te treden waar nieuwe of gewijzigde uitwegen niet voldoen aan de gestelde regels.