Nieuwsbrieven

Dit artikel gaat over de nieuwsbrieven van de Wijkvereniging Berg en Bos.
Op initiatief van het bestuur van de Wijkvereniging is gezocht naar mogelijkheden om met enige regelmaat een meer directe vorm van contact te gebruiken om de wijkbewoners te bereiken.

Het is, en blijft, een gekozen voorkeur voor de wijkbewoners om van deze vorm van informatievoorziening gebruik te maken, of juist niet.

In principe zal een nieuwsbrief slechts enkele malen per jaar worden verstuurd. Dit, om te voorkomen, dat een dergelijke vorm van communicatie te zeer als ‘storend’ wordt ervaren door de wijkbewoners.

In eerste instantie wordt voor de verzending gebruik gemaakt van een lijst mailadressen zoals bij het bestuur bekend is. Met andere woorden, als u, als ontvanger meent hier geen prijs op te stellen, dan kunt u zich hiervoor afmelden via onderstaande knop.

Maar mocht u graag, slechts enkele keren per jaar, op de hoogte gebracht willen worden van zaken die een meer urgent karakter hebben voor u als bewoner van deze wijk, dan kunnen we het gebruik van deze nieuwsbrief alleen maar aanbevelen.
Vandaar ook dat er op deze pagina ook nadrukkelijk een manier is geplaatst om u juist een te melden voor dit communicatie-fenomeen. Kijk rechts van deze tekst en gebruik dan de knop: ‘Schrijf u nu in!‘.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn